فرمانده کل ارتش در بازدید از مجتمع شهید صیاد شیرازی:

خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران یک فرصت است

به گزارش نویدتهران،امیر سرلشکر ستاد سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از بخش های بازسازی شده مجتمع شهید سپهبد علی صیاد شیرازی (خزر آباد ساری) بازدید و تعدادی از ساختمان ها ویلاهای نوساز این مجتمع را افتتاح نمود.
وی در جمع کارکنان و دست اندرکاران این مجموعه فرهنگی رفاهی گفت: وقتی کارکنان به صورت یک تیم همدل و هماهنگ کار و تلاش کنند، اسباب رضایتمندی را فراهم می کند و هیچ چیز در مقابل اراده قوی و همت والا تاب مقاومت نخواهد داشت. خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک فرصت است. این فرصت ها، گاهی تکرار نشدنی است، مراقبت کنید که فرصت خدمت از دستتان نرود.
فرمانده کل ارتش تاکید نمود: در زمان خدمت باید از فرصت ها بهره برداری کرد و این هنر شماست. فرصت خدمت، اندک است پس کار کنید کاری که ماندگار بماند.
وی افزود: مشاغل خدمتی به سرعت برق و باد می گذرد و من از ته دل بدان اعتقاد دارم که رفتنی است و فقط تلاش و ایثار فرماندهان و کارکنان پایور و وظیفه که کارشان را به نحو احسن، تمام و کمال انجام می دهند در پیش خداوند ماندگار است.
فرمانده کل ارتش در ادامه توصیه کرد: عادت کنیم در همه کارها، شاگرد اول باشیم. در هر کاری که به ما واگذار می شود تمرین و مهارت کسب کنیم و در ناملایمات و شرایط سخت توقف نکنیم.
وی با اشاره به اهمیت نیت در انجام خدمت گفت: گاهی یک کار کوچک می تواند قلب بنده ای از بندگان خوب خدا را شاد کند. کارهای کوچک در نزد خدا گاهی خیلی با ارزش است که از آن غافل می شویم و فقط به کارهای بزرگ فکر می کنیم.از کارهای کوچک مورد رضای حق، غافل نگردیم. با این نگاه هیچ چیز همانند خدمت به مردم ارزش ندارد لذا تا فرصت ها ازبین نرفته اند از آن استفاده کنیم و به این کارکنان خدوم ارتش خدمت کنیم.
سرلشکر موسوی گفت: هر فعالیتی که در مسیر رفاه کارکنان و خانواده های این عزیزان صورت می پذیرد و موجب لبخند رضایت به لبان آنان می شود، ارزشمند بوده و جای تقدیر دارد.
فرمانده کل ارتش در این بازدید ضمن ارائه رهنمودهایی به مسئولین و کارکنان مجموعه فرهنگی رفاهی شهید سپهبد صیاد شیرازی خزرآباد مازندران از عملکرد آنان و رسیدگی به امور معیشتی و رفاهی کارکنان تشکر کرد.
لازم به ذکر است در بازسازی و گسترش این مجموعه فرهنگی رفاهی از مصالح، لوازم و تولیدات ایرانی استفاده شده است.