عصر امروز؛

خانه زنيان در فارس لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۵.۴ریشتر خانه زنيان در فارس رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان فارس ، بزرگي ۵.۴
تاريخ وقوع زلزله:
دوشنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۸ در ۱۶:۵۸:۲۶
(وقت محلي – تهران)

۲۰۲۰-۰۱-۲۷ ۱۳:۲۸:۲۶
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۴

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۹.۵۹ شمالي و ۵۲.۰۹ شرقي
عمق: ۷ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۴.۴۴+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان فارس

فاصله‌ها:
۱۱ كيلومتري خانه زنيان، فارس
۳۷ كيلومتري بالاده، فارس
۴۱ كيلومتري شيراز، فارس