رئیس شورای اسلامی شهر تهران:

خاطرات و مکان های دفاع مقدس میراث ملی ما است

به گزارش نویدتهران،رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت:. این مکان ها و مناطق دوران دفاع مقدس میراث ملی ایرانیان است و باید حفظ شود و به نسل های بعدی منتقل شود تا فرهنگ ایثار و شهادت برای همگان بازگو شود .
مهندس مهدی چمران بیان داشت: روزگاری این منطقه محل یورش دشمن و مقاومت و ایستادگی رزمندگان اسلام بود که با دستور حضرت امام (ره) تیپ ۲ لشکر ۹۲ زرهی نیروی زمینی ارتش وارد عمل شد و به همراه نیروهای جنگ های نامنظم و شهید چمران با دشمن مقابله کردند و دشمن زبون را از خاک کشور بیرون کردند .
وی از راویان خواست روایت ها را بدون هیچ کم و کاستی برای زائرین بازگو کنند زیرا وقتی حقایق گفته شود مردم بیشتر به نقش رزمندگان پی خواهند برد.