استفتائات؛

حکم استفاده از آمپول یا قطره گوش و بینی برای روزه دار

به گزارش نویدتهران،حضرت آیت الله مکارم شیرازی به سؤالاتی پیرامون «حکم استفاده از قطره گوش و بینی برای روزه دار» و «حکم تزریق آمپول و سرم در حین روزه داری» پاسخ دادند.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی به استفتائاتی پیرامون «حکم استفاده از قطره گوش و بینی برای روزه دار» و «حکم تزریق آمپول و سرم در حین روزه داری» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

* حکم استفاده از قطره گوش و بینی برای روزه دار

پرسش: استفاده از قطره گوش و بینی برای روزه دار چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر یقین دارد به فضای حلق می رسد و فرو می رود برای روزه اشکال دارد.

* حکم تزریق آمپول و سرم در حین روزه داری

پرسش: حکم تزریق آمپول و سرم در حین روزه داری چیست؟

پاسخ: تمام انواع آمپول های دارویی یا تقویتی یا بی حسّی که به صورت عضلانی تزریق می شوند و همچنین تزریق عضلانی واکسن برای افراد روزه دار اشکالی ندارد؛ ولی تزریق آمپول ها و سرم های وریدی (که در رگ تزریق می شوند) جایز نیست.