معاون پرورشی و فرهنگی در همایش یاوران تربیت؛

حوزه پرورشی فرازوفرودهای پرافتخاری را پشت سر گذاشته است

به گزارش نویدتهران،معاون پرورشی و فرهنگی با اشاره به پشتوانه‌های نظری نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: بزرگ‌ترین هدف میانی سند تحول دست‌یابی به حیات طیبه و تربیت تمام ساحتی است.
علیرضا کاظمی در همایش یاوران تربیت که به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت اسلامی و روز امور تربیتی برگزار می‌شد، با اشاره بهزحمت‌ها و تلاش مربیان امور تربیتی اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر بنیان‌گذاران نهاد مقدس امور تربیتی بودند و تأکیدات مقام معظم رهبری نشانگر اهمیت و جایگاه این نهاد در فرایند تعلیم و تربیت است.

وی افزود: حوزه پرورشی فرازوفرودهای زیادی را پشت سرگذاشته است که حقیقتاً پرافتخار بوده و در تمام عرصه‌های نظام حضور داشته است و حتی در بخش‌هایی که شرح وظایف مربیان هم نبوده است خدمت و انجام‌وظیفه کرده است.

کاظمی بابیان اینکه باید تجدیدنظری در رویکردها و روش‌ها داشته باشیم، گفت: دو فرصت مهم برای ما وجود دارد. اولینفرصت پشتوانه‌های نظری تعلیم و تربیت است که تأکیدات مقام معظم رهبری و رویکرد حاکم بر سند تحول بنیادین است که صد در صد تربیتی است و سند تحول اصلی‌ترین برنامه آموزش‌وپرورش است و بزرگترین هدف میانی سند تحول دست‌یابی به حیات طیبه و تربیت تمام ساحتی است.

کاظمی در ادامه افزود: فرصت مهم‌تر دیگر امکان اجرایی شدن سند تحول است که با تغییر رویکردها می‌توان به آن رسید و در حال حاضر وزیر آموزش‌وپرورش با برنامه‌ها و اقدامات خود مهم‌ترین پشتوانه اجرایی سند تحول محسوب می‌شود.

وی در پایان تأکیدکرد: ما به‌عنوان سربازان خط مقدم در مقابله با هجمه‌های فرهنگ دشمن آمادگی کامل داریم تا همراه وزیر آموزش‌وپرورش در مسیر تعلیم و تربیت وظایف خود را به‌خوبی اجرا و عملیاتی کنیم.