آیت الله اعرافی در دیدار دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر :

حوزه علمیه آماده هر گونه همکاری برای مقابله با مواد مخدر است

به گزارش نویدتهران،مدیر حوزه های علمیه گفت: امیدواریم این شبکه مبارزه با مواد مخدر را در تمامی حوزه های استان های کشور شکل دهیم تا تمامی استان ها به صورت فعال پای کار بیایند، حوزه علمیه آماده هر گونه همکاری برای مقابله با مواد مخدر است.
آیت الله علیرضا اعرافی عصر امروز در دیدار دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر که در مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد، با بیان اینکه فعالیت ها و اقدامات همه کسانی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر فعالیت می کنند شایسته تقدیر است، اظهار داشت: از نظر ما دستگاه های علمی و فرهنگی مانند آموزش و پرورش و حوزه های علمیه در برابر معالجه این درد اجتماعی دارای وظیفه هستند و حوزه دارای یک هویت فرهنگی، اجتماعی و مردمی است و رسالت آن با مبارزه با آسیب های اجتماعی گره خورده و مبارزه با مواد مخدر یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی است.

وی افزود: اعتیاد به عنوان یک پدیده بسیار مخرب اجتماعی بوده اگر با این نگاه با آن برخورد کنیم، از نظر فقهی و اخلاقی معالجه و برخورد با آن ضرورت پیدا می کند.

مدیر حوزه های علمیه با اشاره به اهمیت تحلیل صحیح از مسئله مواد مخدر از جانب حوزه علمیه بیان کرد: حوزه علمیه در صورت تحلیل درست از مواد مخدر و آسیب های آن می تواند در این زمینه موثر واقع شود.

آیت الله اعرافی حادثه سیل اخیر را موردتوجه قرار داد و تاکیدکرد: در آن حادثه حوزه به عنوان یک ستاد حوادث غیرمترقبه هم در مرکز و هم در شهرستان ها به صورت نظام یافته عمل کرد و این شبکه می تواند در برابر آسیب های اجتماعی نیز به صورت نظام مند ورود کرده و با اقدامات خود گرایش به مواد مخدر را کاهش دهد.

وی با تاکید بر اینکه اعتیاد را می توان به شکل یک پدیده فردی و یا اجتماعی بررسی کرد، خاطرنشان کرد: برای برخورد با مواد مخدر مطالعات فراگیر دارای اهمیت بوده و حضور روحانیت برای پیشگیری از نابودی قبح اعتیاد می تواند موثر واقع شود که خوشبختانه استفاده از این ظرفیت در تفاهمنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر با مرکز مدیریت حوزه های علمیه پیش بینی شده است.

مدیر حوزه های علمیه با بیان ظرفیت بالای حوزه در ایجاد یک شبکه غنی در کشور تصریح کرد: امیدواریم این شبکه مبارزه با مواد مخدر را در تمامی حوزه های استان های کشور شکل دهیم تا تمامی استان ها به صورت فعال پای کار بیایند، حوزه علمیه آماده هر گونه همکاری برای مقابله با مواد مخدر است.

آیت الله اعرافی یادآور شد: بالغ بر ۳۰ تفاهم نامه مشترک بین حوزه علیمه و نهاد ها و ارگان های مختلف کشور دنبال می شود که برخی از این تفاهم نامه ها به صورت پنج ساله دنبال می شود.

وی مطرح کرد: رئیس جمهور اخیرا مطلبی را به کشورهای دنیا گوشزد کردند و در این زمینه حوزه نیز از مجامع بین الملل می خواهد که سهم ایران را در مبارزه با مواد مخدر به رسمیت بشناسد، چرا که این کشور شهدای بسیار زیادی در این راه تقدیم کرده و سهم بسیار بالایی در مبارزه با مواد مخدر دارد.