آیت الله العظمی جوادی آملی:

حوزه عامل حفظ ستون فرهنگ و استقلال فرهنگی جامعه و ملت است

به گزارش نویدتهران،استقلال حوزه، استقلال فرهنگی است یعنی همانطور که دولت وظیفه دارد ستون اقتصاد را حفظ کند، حوزه وظیفه دارد ستون فرهنگ را حفظ کند و عامل استقلال فرهنگی جامعه و ملت باشد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار جمعی از اعضاء هیئت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب حوزه که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد در سخنانی گفتند: حوزه که جامعه و کشور را به استقلال دعوت می کند اگر خود مستقل نباشد نه آن توان را دارد که کشور را به استقلال دعوت کند و نه حرفش موثر خواهد بود، لذا تلاش حوزه های علمیه باید در حفظ استقلال خود باشد.

معظم له با اشاره به آموزه های قرآن مجید گفتند: طبق فرمایش قرآن کریم «مال» ستون فقرات و عامل قیام ملت است، لذا تاکید قرآن این است که اگر کارگزاری توانایی حفظ این ستون را ندارد و یا علم این کار را ندارد، نباید این ستون را به دست او داد. مصر قحطی زده یک یوسف حفیظ و علیم می خواهد که بتواند نجات پیدا کند یعنی آدم پاکدست و کاردان می تواند کشور را حفظ کند.

این مرجع تقلید خاطرنشان کردند: دلهای مردم تنها به دست خداست لذا اگر ما الهی بودیم مردم با ما نیز خواهند بود؛ حوزه اگر در «علم» به آن طرف برود که «طلب العلم فريضةٌ» و در «عمل» به آن طرف برود که طیب و طاهر بماند، خواهد توانست دلهای مردم را جذب کند.

ایشان ادامه دادند: استقلال به این معناست که شخص خیر خود را به دیگران می رساند و خود را از شر دیگران محفوظ نگه می دارد و دستش پیش شرق و غرب دراز نیست.

حضرت آیت الله جوادی آملی تاکید داشتند: استقلال حوزه، استقلال فرهنگی است یعنی همانطور که دولت وظیفه دارد ستون اقتصاد را حفظ کند، حوزه وظیفه دارد ستون فرهنگ را حفظ کند و عامل استقلال فرهنگی جامعه و ملت باشد.

ایشان در پایان گفتند: دین فرموده «طلب العلم فريضةٌ»؛ این تا، تای مبالغه است یعنی خیلی خیلی بر ما واجب است که علم بیاموزیم، و سرمایه عقل و علم می تواند ستون فرهنگ را حفظ کند، لذا حوزه ای که متولی استقلال فرهنگی است باید بسیار غنی و قوی باشد.