با رای اعضای شورای شهر ؛

حناچی شهردار جدید تهران شد

به گزارش نویدتهران،اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۱ رای از مجموع ۲۱ رای پیروز حناچی را به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب کردند .

در آغاز یکصدمین جلسه شورا انتخاب شهردار تهران در دستور قرار گرفت.

این در حالی است که در جلسه گذشته شورا از بین ۵ گزینه منتخب شورا دو گزینه به عنوان گزینه های نهایی انتخاب شده بودند.

بر این اساس از بین دو گزینه نهایی آقایان عباس آخوندی و پیروز جناچی در نهایت با رای اکثریت آرا آقای پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شد.

حناچی بعد از محمد علی نجفی و محمد علی افشانی سومین شهردار منتخب شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم خواهد بود.