در نشستی با عنوان «منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی»؛

حمایت مجدد از برجام در نشست شورای امنیت سازمان ملل

به گزارش نویدتهران،نشست شوراي امنيت سازمان ملل با عنوان «منع گسترش سلاح هاي کشتار جمعي و اقدامات اعتمادساز» برگزار شد.

گوترش: همچنان تهديداتي درباره گسترش تسليحات کشتار جمعي وجود دارد

آنتونيو گوترش دبير کل سازمان ملل اعلام کرد: هميشه شوراي امنيت بر موضوع منع گسترش تسليحات کشتار جمعي تاکيد دارد ولي همچنان تهديداتي وجود دارد.
وي در نشست شوراي امنيت درباره مقابله با تسليحات کشتار جمعي گفت: از بازگشت کانال هاي ارتباطي ميان دو کره استقبال مي کنيم و از کره شمالي مي خواهيم به قطعنامه هاي شوراي امنيت پايبند باشد.
وي افزود: تهديد گسترش تسليحات کشتار جمعي در حال افزايش است و بايد تدابير لازم را براي نظارت بر اين مسئله اتخاذ کنيم. سازمان ملل ميانجي درستي بوده و توانسته است کانال هاي ارتباطي ميان طرف هاي مختلف ايجاد کند.

اعتماد هسته‌اي ميان روسيه و آمريکا در حال از بين رفتن است

دبيرکل سازمان ملل همچنین در این نشست هشدار داد «اعتماد ميان روسيه و آمريکا در زمينه مسائل هسته اي و ديگر موضوعات همچنان در حال از بين رفتن است و توافق هاي مهمي که در دوره جنگ سرد براي کاهش تسليحات راهبردي صورت گرفت با خطر فروپاشي مواجه است.»
گوترش افزود «پس از انقضاي پيمان کاهش تسليحات استراتژيک بين روسيه و آمريکا در سال ۲۰۲۱ هيچ تمايلي براي دستيابي به يک توافق جايگزين به منظور کاهش زرادخانه هاي هسته اي دو کشور وجود ندارد.»

لاوروف: تروريست ها در عراق و سوريه از مواد شيميايي استفاده مي کنند

سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه در نشست شوراي امنيت درباره مقابله با تسليحات کشتار جمعي گفت: تهديد فزاينده تروريسم شيميايي در منطقه خاورميانه به خصوص در عراق و سوريه بسيار نگران کننده است. افراد مسلح صرفا از مواد شيميايي سمي استفاده نمي کنند بلکه فناوري ويژه و قدرت توليد آن را براي فراهم کردن عوامل جنگ شيميايي کامل در اختيار دارند.
وي افزود: برخي کشورهاي غربي از واقعيت هاي مربوط به ساخت و استفاده از تسليحات شيميايي در سوريه و عراق چشم پوشي مي کنند و اين موضع غربي ها با برخي از قطعنامه هاي ذيربط شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تضاد است.

تاکيد نماينده فرانسه بر اجراي برجام

نماينده فرانسه در جلسه شوراي امنيت درباره موضوع منع گسترش تسليحات کشتار جمعي گفت: فرانسه در طرح هاي پيشنهادي در زمينه منع گسترش تسليحات کشتار جمعي، فعال است و بايد فعال باقي بماند.
وي گفت: فرانسه در تدوين پيش نويس برجام نقش داشت که اکنون به توافقنامه تبديل شده است. ما خواستار اجراي برجام هستيم که سنگ بناي امنيت و ثبات منطقه اي و جهاني است. برجام به موضوع برنامه موشک بالستيک ايران نمي پردازد. برجام تمامي نگراني هاي ما از جمله در زمينه موشک هاي بالستيک را برطرف نکرده است.

نماينده انگليس: انگليس متعهد به جهاني بدون بدون تسليحات هسته اي است

نماينده انگليس در جلسه سازمان ملل متحد گفت: انگليس متعهد به جهاني بدون تسليحات هسته اي است. وی افزود: شوراي امنيت نقش خاصي در تامين امنيت و صلح بين المللي دارد. وحدت شوراي امنيت است که بسيار حياتي است. ما بايد با يکديگر کار کنيم و جلوي اشاعه را بگيريم و کشورهايي را که قوانين را نقض مي کنند وادار به پاسخگويي کنيم.

نماينده سوئد: برجام نمونه اي از توان ديپلماسي است

نماينده سوئد در جلسه شوراي امنيت درباره موضوع عدم اشاعه تسليحات کشتار جمعي گفت: برجام نمونه اي مهم از توان ديپلماسي است. هدف برجام تضمين ماهيت صلح اميز برنامه هسته اي است و باعث تقويت ساختار عدم اشاعه مي شود. همانطور که فدريکا موگريني گفت اتحاديه اروپا به اجراي کامل اين توافقنامه پايبند است. برجام به امنيت منطقه و فراتر از آن کمک کرد.

وي گفت: تشويش جهاني در زمينه تسليحات هسته اي در بالاترين سطح از زمان پايان جنگ سرد است. خطر تسليحات کشتار جمعي تهديدي جدي براي صلح و امنيت بين الملل است.

ادعای هيلي: آمريکا به توافقنامه هسته اي با ايران پايبند است

نيکي هيلي نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد مدعی شد: آمريکا به موافقتنامه هسته اي با ايران پايبند است.

وی در ادعایی واهی گفت: ايران مسئول بي ثباتي در شمار زيادي از مناطق جهان است(!) . ايران قطعنامه هاي شوراي امنيت را درباره برنامه هسته اي نقض کرده است. بايد به اقدامات ايران پاسخ داد و اين اقدامات به معناي لغو توافق هسته اي نيست.

نماينده روسيه، آمريکا و انگليس را به سوء استفاده از شوراي امنيت متهم کرد

نماينده روسيه در جلسه شوراي امنيت درباره موضوع منع گسترش تسليحات کشتار جمعي گفت: جلسه امروز که به تقويت تدابير اعتماد سازي مي پردازد، اهميت دارد.
وي گفت: ميزان اعتماد در سطح جهاني کم است. برخي کشورها از جمله آمريکا و انگليس از شوراي امنيت سوء استفاده مي کنند.

نماينده هلند: برجام دستاوردي مهم درعرصه ديپلماسي بين المللي است

نماينده هلند در جلسه شوراي امنيت درباره موضوع منع گسترش تسليحات کشتار جمعي گفت: برجام دستاوردي مهم درعرصه ديپلماسي بين المللي است. عمل کردن همه طرف ها به توافقنامه برجام اهميت دارد. من از پيشنهاد فرانسه براي گفتگوها درباره موضوعات مربوط به ايران استقبال مي کنم.

وی در ادامه اظهار داشت: گسترش تسليحات کشتار جمعي، تهديدي براي صلح و امنيت جهاني است. جهانی عاري از تسليحات کشتار جمعي ،هدف هلند است. ان پي تي؛ سنگ بناي رژيم جهاني براي جلوگيري از گسترش تسليحات هسته اي است.

نماينده چين: تسليحات کشتار جمعي چالشي مشترک است

نماينده چين در جلسه شوراي امنيت درباره موضوع منع گسترش تسليحات کشتار جمعي گفت: تسليحات کشتار جمعي چالشي مشترک براي جهان است. تهديد بازيگران غيرهسته اي و تروريست ها زياد است.

وی افزود: کشورهاي جهان بايد ذهنيت دوران جنگ سرد را کنار بگذارند. سازمان ملل متحد و شوراي امنيت بايد در جلوگيري از جنگ و حفظ صلح نقش زيادي ايفا کنند. تحولات مثبتي در شبه جزيره کره مشاهده شده است. چين تلاش زيادي براي حل موضوع هسته اي شبه جزيره کره کرده است. چين اميدوار است که همه طرف ها در مناقشه کره پاسخ مثبتي بدهند. خلع سلاح هسته اي شبه جزيره کره اهميت زيادي دارد.

نماينده بوليوي در جلسه شوراي امنيت گفت: ما خواستار برچيده شدن هرگونه برنامه هسته اي هستيم که صلح آميز نباشد. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) درباره برنامه هسته اي ايران که در شوراي امنيت تصويب شد نشان دهنده عزم طرف ها براي دستيابي به توافقنامه مشترک است.

نماينده ساحل عاج در جلسه شوراي امنيت درباره موضوع منع گسترش تسليحات کشتار جمعي گفت: از کشورهاي دارنده تسليحات هسته اي مي خواهم که در جريان مناقشه، نخستين کشوري نباشند که اين تسليحات را بکار مي گيرند.

نماينده اتيوپي در جلسه شوراي امنيت درباره موضوع منع گسترش تسليحات کشتار جمعي گفت: دنياي عاري از تسليحات هسته اي هدفي بسيار مهم است. شيوه مديريت کشورهاي عضو برجام، دستاوردي مهم در عرصه چندجانبه گرايي است. بايد از برجام درس گرفته شود و بحران در شبه جزيره کره حل شود.

نماينده گينه استوايي در جلسه شوراي امنيت درباره موضوع منع گسترش تسليحات کشتار جمعي ضمن اشاره به حضور برخي مقامات سياسي از جمله رئيس جمهور قزاقستان در جلسه گفت اين حضور نشان دهنده اهميت اين جلسه است.
وي افزود: از دبير کل سازمان ملل متحد تشکر مي کنم که نظرات خود را در مورد موضوع منع گسترش تسليحات کشتار جمعي در اختيار ما گذاشت. من بر اهميت ديپلماسي چندجانبه براي حل موضوعات مربوط به تسليحات کشتار جمعي و خلع سلاح تاکيد مي کنم. هدف دستيابي به جهانی عاري از تسليحات کشتار جمعي محقق نشده است. کشورهاي دارنده تسليحات هسته اي از نوسازي تسليحات هسته اي خودداري کنند.