در گفتگو با فاکس نيوز؛

حمایت رئيس سيا و ترامپ از اغتشاشات در ايران

به گزارش نویدتهران،مایک پمپئو رئیس سیا در گفتگو با فاکس نیوز از حمایت خود و ترامپ از آشوبگران در داخل ایران سخن گفت.

مايک پمپئو رئيس سيا در گفتگو با فاکس نيوز درباره اغتشاشات در ايران گفت، اين مسئله بسيار جدي است رئيس جمهور از مردم ايران (اغتشاشگران) حمايت مي کند و مي خواهد صداي آنها شنيده شود.
وي درباره ضرب الاجل تاييد مجدد توافق هسته اي ايران گفت در نهايت رئيس جمهور بايد درباره باقي ماندن يا نماندن در اين توافق تصميم گيري کند.

حمایت رئيس سيا از اغتشاشات در ايران

پمپئو در پاسخ به ادعاي فاکس نيوز مبني بر اينکه آيا کنگره مي تواند توافق هسته اي ايران را نجات دهد گفت آنها مي توانند برخي از نقاط ضعف آن را برطرف و ضرب الاجل را تمديد کنند مواردي وجود دارد که آنها مي توانند با انجام دادن آنها اوضاع را بهتر کنند و رئيس جمهور درباره باقي ماندن در اين توافق يا نماندن در آن تصميم گيري مي کند.

رئيس جمهور ترامپ شايستگي کامل را براي مقام خود داراست!
مدير سازمان جاسوسي آمريکا، سيا در ادامه گفتگو با فاکس نيوز گفت کتاب اخير درباره ترامپ مشتي مزخرف و خيالبافي است و رئيس جمهور آمريکا شايستگي کامل را براي اين مقام داراست.
مجري فاکس نيوز گفت در کتاب جديد مايکل ولف (با نام آتش و خشم) آمده است تقريبا همه در کابينه رئيس جمهور درباره کفايت سياسي و عقلي وي براي فرماندهي کل نيروهاي نظامي آمريکا ترديد دارند. مايکل ولف گفته است آنها مي گويند که وي (ترامپ) فردي سبک مغز و احمق است. وي اصلا نه مي خواند و نه گوش مي کند. وي بيشتر شبيه پينت بال فقط در حال شليک کردن به اطراف است.
مجري گفت به عنوان مدير اطلاعات که تقريبا هر روز بايد گزارش به رئيس جمهور بدهيد، چه نظري داريد؟
پمپئو گفت اين اظهارات مزخرف هستند. اينها يک خيال بافي صرف هستند. اما تجربه شخصي من؛ من ديروز با رئيس جمهور در کمپ ديويد بودم و تقريبا هر روز او را مي بينم. ما درباره جدي ترين مسائلي که پيش روي آمريکا و دنياست و مسائل پيچيده صحبت مي کنيم. مايک پمپئو در ادامه ادعا کرد رئيس جمهور پيچدگي مسائل را درک مي کند و سوال هايي واقعا سخت از تيم ما، «سيا»، مطرح مي کند و از اين رو بايد اطلاعاتي را که نياز دارد براي وي تامين کنيم تا تصميم گيري هاي خارجي مناسبي داشته باشد.
پمپئو افزود من اين را ديده ام، ديده ام اطلاعاتي را که دستگاه هاي اطلاعاتي به وي مي دهند بررسي مي کند و آن را به سياستي تبديل مي کند که منافع بسيار خوبي براي آمريکا دارد. اظهارات آقاي ولف درباره اينکه ما درباره رئيس جمهور چه فکر مي کنيم مسخره هستند. من فقط اين سوال را فقط به خاطر اينکه طرح کرديد پاسخ دادم. من به خاطر اين از اين سوال مي گذرم چون واقعا سوال مسخره اي است. هنوز عده اي اين حقيقت را قبول نکرده اند که ترامپ رئيس جمهور آمريکاست و من بسيار از اين بابت متاسفم.
مدير سيا در ادامه همچنین ادعا کرد ما همچنان به کار خود ادامه مي دهيم و حفظ امنيت مردم آمريکا در کانون توجه ماست. امثال اين کتاب فقط لحظاتي گذرا از تاريخ هستند و مردم آمريکا قدر دان کاري خواهند بود که ما براي آنان انجام مي دهيم.
پمپئو درباره بخشي ديگر از کتاب که به نقل از يکي از مشاوران اقتصادي ترامپ گفته بود ترامپ هيچ چيزي را گوش نمي کند و نمي خواند گفت اين رئيس جمهور با دقت مي خواند و گوش مي کند. رئيس جمهور قبلي اين کشور يعني رئيس جمهور اوباما گزارشي روزانه از مدير سيا دريافت نمي کرد زيرا انتخاب کرده بود اين کار را نکند. اين رئيس جمهور مصرف کننده دائم اطلاعاتي است که ما توليد مي کنيم. ما نهايت سعي خود را مي کنيم که بهترين شکل اين انتقال را صورت دهيم.
وي با طفره رفتن از سوال مجري فاکس نيوز درباره اينکه ارزيابي رواني سيا درباره رئيس جمهوري که خود را بسيار باهوش مي داند (ترامپ) چيست گفت من به چنين سوالي جواب نمي دهم. اين مرد رئيس جمهور آمريکاست و به شکلي پچيده با دستگاه هاي اطلاعاتي در تعامل است، سوال هاي دشواري مطرح مي کند و به شکلي آنها را مديريت مي کند کارهاي وي براي تامين امنيت آمريکا جاي تقدير دارد. ترامپ کاملا براي همکاري در کنار ما و هدايت ما در اين تلاش ها شايستگي دارد.
وي درباره سوال مجري که پرسيده بود اين کتاب تا چه اندازه مي تواند موضع و موقعيت آمريکا در دنيا را تضعيف کند گفت هيچ!
با لحني که مدير سيا به کار برد مجري نيز گفت خوب پس مي رويم سراغ مسائل ديگر.