دکتر روحانی پس از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا:

حضور پرشور مردم در انتخابات موجب تقویت قدرت و امنیت ملی و هموارسازی راه توسعه کشور می شود

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور صبح جمعه و در نخستین دقایق آغاز انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا ، با حضور در حسینیه ارشاد رای خود را به صندوق انداخت.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا از ساعت 8 صبح جمعه آغاز شد.
به گزارش نویدتهران،رییس جمهور ، حضور پرشور مردم در انتخابات را عاملی برای تقویت قدرت ملی و امنیت ملی دانست و تاکید کرد: هر نامزدی که انتخاب می شود باید به او کمک کرد تا این مسئولیت سنگین را به سرانجام برساند و هر کس که انتخاب می شود باید از فردا با وحدت، همدلی و نشاط و شادی به او کمک کنیم.
دکتر روحانی که با خبرنگاران صحبت می کرد، اظهارداشت: امروز روز بسیار مبارکی برای مردم ایران است و مردم در واقع حق تعیین سرنوشت کشور را دارند و با حضور خود سرنوشت کشور را خودشان تعیین می کنند.
رییس جمهور افزود: یکی از آورده ها و آثار نظام جمهوری اسلامی، حاکمیت ملی است و این حاکمیت را حضور مردم در شهرها و روستاها و در صفوف طولانی صندوق های رای به اثبات می رسانند.
دکتر روحانی با اشاره به صفوف فشرده و طولانی مردم در تمامی شهرها و روستاهای کشور برای شرکت در انتخابات و نقش این حضور پرشور در تقویت قدرت و امنیت ملی و هموارسازی راه توسعه ایران اسلامی، گفت: مردم همیشه احساس تکلیف می کنند و با حضور در پای صندوق های رای سرنوشت خود و فرزندانشان و حتی سرنوشت نسل های آینده را تعیین می کنند.
رییس جمهور ، هر رای مردم ایران را همچون قطره آبی از دریای خروشان ایران اسلامی توصیف کرد و افزود: ما به سمت سال 1400 یعنی به سمت قرن جدید حرکت می کنیم و باید تلاش کنیم با آمادگی کامل وارد این قرن شویم.
دکتر روحانی با بیان اینکه این انتخابات برای تاثیرگذاری کشورمان در منطقه و جهان و برای آسایش خود و فرزندانمان است و همه مردم با حضور حداکثری در این انتخابات شرکت می کنند، ادامه داد: هر نامزدی که انتخاب می شود باید به او کمک کرد تا این مسئولیت سنگین را به سرانجام برساند و هر کسی که انتخاب می شود باید از فردا با وحدت، همدلی و نشاط و شادی به او کمک کنیم.
رییس جمهور با تاکید بر این که اساس انتخابات بر مبنای قانون است و این انتخابات براساس قوانین کشور و در چارچوب مقررات قانونی است، گفت: کشور فقط با قانون اداره می شود و متاسفانه دو مشکلی که همواره وجود داشته قانون گریزی و اخلاق گریزی است که باید برای حل این دو مشکل به هم کمک کنیم.
دکتر روحانی اظهارداشت: شور و نشاط، شادی و یک رقابت سالم در روز 29 اردیبهشت ماه در سراسر کشور شکل گرفته است و امیدواریم با حضور پرشور مردم سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول مشخص شود و هر کسی که انتخاب می شود باید با اتحاد و همدلی به او برای پیروزی ایران اسلامی کمک کنیم.
بازدید دکتر روحانی از ستاد انتخابات کشور
رییس جمهور همچنین امروز پس از شرکت در رای گیری در حسینیه ارشاد، از ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور نیز بازدید کرد.
دکتر روحانی با توضیحات وزیر کشور و دست اندرکاران برگزاری انتخابات، در جریان جزئیات فرآیند اخذ آرای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار گرفت.