معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت خبر داد :

حضور مستمر کارشناسان سلامت روان در منطقه زلزله زده کرمانشاه

به گزارش نویدتهران،معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت اعلام کرد: حضور مستمر کارشناسان سلامت روان در منطقه زلزله زده کرمانشاه همچنان ادامه دارد.
علی اسدی گفت: از روز دوم پس از زلزله مدیران دفتر سلامت روان وزارت بهداشت در منطقه حضور داشتند. گروه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به همراه متخصصان روانپزشکی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با همراهی کارشناسان سلامت روان دانشگاه های علوم پزشکی دیگر نیز در منطقه حضور داشتند.
وی افزود: مداخلات روانی، اجتماعی وزارت بهداشت بر اساس پروتکل کشوری از ابتدای حادثه شروع شده و حداقل در یک دوره ۶ ماهه این حضور در منطقه ادامه خواهد داشت.
وی بیان داشت: حاصل این مداخله حضور بیش از ۱۵۰ روانشناس از دانشگاه های علوم پزشکی مختلف کشور به طور چرخشی در قالب گروه های ۲۰ و ۳۰ نفره در منطقه زلزله زده غرب کشور بوده است.
اسدی گفت: هر گروهی حداقل دو هفته در منطقه حضور دارد و به طور معمول همیشه ۳۰ روانشناس در منطقه حاضرهستند.
معاون دفتر سلامت روان افزود: تاکنون حدود ۴۲ هزار نفر از مردم منطقه در این برنامه ها غربالگری شده اند. ۷ هزار و ۴۰۰ نفر از این افراد آسیب دیده بوده اند و نیاز به مداخله روانشناسی داشتند.
وی بیان داشت: برای این افراد تیم های سلامت روان در قالب گروه های ده تا ۱۲ نفره سه الی پنج جلسه مداخله فنی و تکنیکال برای پیشگیری از مزمن شدن بیماری روانپزشکی، انجام داده اند.
وی در ادامه اظهار داشت: ازمیان این افراد ۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیاز به خدمات مددکاری اجتماعی دارند که آنها را به سازمان های مربوطه معرفی کرده ایم.
وی تصریح کرد: برای سال ۹۷ نیز برنامه حضور کارشناسان سلامت روان از دانشگاه های علوم پزشکی کشور در منطقه زلزله زده غرب از هم اکنون پیش بینی شده است.