دكتر كدخدايي:

حضور مردم بدخواهان را غافلگير كرد

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به مشاركت گسترده مردم در انتخابات افزود: مردم خوب ما با اين حضور نشان دادند كه هميشه در پاي دفاع از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حضور دارند و از هيچ تلاشي فروگذاري نمي كنند.

به گزارش نویدتهران،دكتر كدخدايي، در مصاحبه با برنامه « بدون خط خوردگي» راديو گفت وگو با بيان اينكه به همه مردم ايران به خاطر حماسه‌اي كه روز جمعه آفريدند تبريك مي گويم، اظهار كرد: مردم با حضور باشكوه خود در انتخابات بار ديگر پاسخ محكمي به دشمنان خارجي دادند و اين حضور نشان‌دهنده عزم و اراده بالاي ملت ايران در تعيين سرنوشت خودشان است.
اين عضو شوراي نگهبان با بيان اينكه مشاركت گسترده مردم در انتخابات خيلي از بدخواهان كشور را غافلگير كرد، افزود: مردم خوب ما با اين حضور نشان دادند كه هميشه در پاي دفاع از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حضور دارند و از هيچ تلاشي فروگذاري نمي كنند. بيش از 40 ميليون نفر در اين انتخابات شركت كردند و به درخواست مقام معظم رهبري براي حضور در انتخابات پاسخي مناسب و در خور دادند و به آن لبيك گفتند.
دكتر كدخدايي با بيان اينكه اميدواريم اين حضور آثار و بركات خوبي براي كشور داشته باشد، خاطرنشان كرد: اكنون دوره رفاقت است و اميدواريم دولت محترم و دولت جديد بتوانند با حمايت‌هاي مردم در راه توسعه و پيشرفت كشور گام بردارند.
وي با بيان اينكه در اين دوره از انتخابات خوشبختانه همكاري نزديكي بين وزارت كشور و شوراي نگهبان وجود داشت، ادامه داد: از آغاز حركت فرآيند برگزاري انتخابات هماهنگي هاي لازم بين دوستان كارشناس ما در شوراي نگهبان و وزارت كشور وجود داشت و در بحث مديريت صحنه انتخابات به خصوص در چند هفته آخر اين هماهنگي‌ها و همكاري‌ها به صورت تنگاتنگ ادامه پيدا كرد. خود من چندين بار با وزير كشور جلسه داشتم، وزير كشور نيز چندين بار به شوراي نگهبان آمدند و نهايتا پل ارتباطي خوبي بين شوراي نگهبان و وزارت كشور وجود داشت.
وي گفت: همه تلاش ها در اين راستا بود، تا جايي كه بتوانيم به گونه‌اي عمل كنيم كه در روز انتخابات شرمنده مردم خوبمان نشويم. در روز جمعه نيز اين همكاري‌ها به صورت تنگاتنگ ادامه داشت و ما مشكل خاصي نداشتيم.
دكتر كدخدايي در ادامه مصاحبه با راديو گفت‌وگو، با تشكر از عملكرد نيروهاي امنيتي در حفظ امنيت انتخابات، تصريح كرد: نيروهاي امنيتي به گونه‌اي عمل كردند كه حادثه امنيتي نداشتيم و بايد از تلاش‌هاي اين بزرگواران در اين عرصه تشكر كنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه در حوزه انتخابات نيز ما مشكل خاصي نداشتيم، ادامه داد: البته انتخابات يك كنش عظيم اجتماعي و سياسي در بعد وسيع ملي است و طبيعتا امكان دارد كه تخلفاتي گزارش شود،‌ حساسيت ها و احساسات بالاست، گزارش هايي به ما مي رسيد و هر جا كه امكان پذير بود ما با هماهنگي وزارت كشور تلاش مي‌كرديم كه اگر نواقصي وجود دارد رفع كنيم.
وي گفت: مواردي از تخلفات به ما گزارش شده كه طبق روال عادي بايد رسيدگي شود، اما ما نهايتا مطلب مهمي را نداشتيم كه بخواهد انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد و حضور مردم حركتي براي استحكام پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران بود.