مسئول سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج اعلام کرد:

حضور زائران خارجی 54 کشور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس

مسئول سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج از حضور زائران خارجی54 کشور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس خبر داد.

سردار یعقوب سلیمانی مسئول سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج با اشاره به حضور زائران خارجی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس گفت: با توجه به اینکه راهیان نور در طول سال برگزار می‌شود،زائران خارجی نیز در مناطق عملیاتی دفاع مقدس حضور پیدا می کنند که امسال شاهد حضور زائران خارجی 54 کشور در اردوهای راهیان نور بودیم.

به گزارش نویدتهران وبه نقل ازسپاه،وی تاکید کرد: راهیان نور هم چندین سال است که فراملی شده و در جغرافیای ایران خلاصه نمی‌شود و هر ساله هم ما شاهد حضور زائران خارجی هستیم که در چند بخش حضور پیدا می‌کنند. بخشی حضور سازماندهی شده دارند و بخشی به عنوان نیروهای مردمی و خودجوش حضور پیدا می‌کنند.

سردار سلیمانی ادامه داد:راهیان نور یکی از بسترهای مناسب و تاثیرگذار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. به همین دلیل هر سیستم و هر طرز تفکری که حاکم شود و مدیریت کشور را در اختیار داشته باشد، در دو موضوع “فلسفه شهادت” و «راهیان نور» باید هماهنگ باشد چون از جنس دفاع مقدس و عاشورایی است.

دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج خاطر نشان کرد: جایگاهی که راهیان نور دارد بسترها و زمینه‌هایی به وجود می‌آورد که زائران آمده و وقتی در فضا قرار می‌گیرند و برایشان تشریح می‌شود که چه خبر است، تحت تاثیر قرار می‌گیرند. به هر حال در میان خادمین شهدا طلبه هست. دانشجوی پزشکی و دانشجوی فنی هست و داوطلب هم شرکت می‌کنند و بدون چشم داشت مادی در این سفرها حضور دارند. این حضور خادمان برای همه تازگی دارد و ممکن است که برخی از آنان چنین درخواستی داشته باشند که در جمع این خادمان حضور پیدا کرده و حالات آنان را تجربه کنند.