مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه:

حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسیهای پزشکی دوره ای است

به گزارش نویدتهران،مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه گفت: حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسیهای پزشکی دوره ای است.

حسن رحیمی با اعلام این خبر افزود: آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به منظور بررسی و درمان عارضه مختصر جسمی و بررسی های پزشکی دوره ای در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده اند.

مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه با اشاره به برخی اخبار منتشره در رسانه ها به ویژه فضای مجازی که موجب بروز برخی نگرانی ها شده بود، اعلام کرد: خوشبختانه جای نگرانی نیست و ایشان تا ساعاتی دیگر از بیمارستان مرخص می شوند.