دقایقی پیش؛

حسن آباد فارس لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۳.۴ریشترحسن اباد درفارس رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان فارس ، بزرگي ۳.۴
تاريخ وقوع زلزله:
چهارشنبه، 9 اسفند 1396 در 23:35:57
(وقت محلي – تهران)

2018-02-28 20:05:57
(UTC)

بزرگي زلزله:
۳.۴

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۰.۴۳ شمالي و ۵۲.۳۳ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۴.۴۴+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان فارس

فاصله‌ها:
16 كيلومتري حسن آباد، فارس
18 كيلومتري كامفيروز، فارس
34 كيلومتري سده، فارس