بهرام قاسمی:

حرکت فراگیر علیه ترور در همه نقاط جهان الزامی است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پی عملیات تروریستی و انتحاری شب گذشته در ایالت سند پاکستان، ضمن محکومیت شدید اینگونه حملات بیرحمانه و وحشیانه، با دولت، ملت و تمام بازماندگان قربانیان این جنایت هولناک ابراز همدردی کرد.
به گزارش نویدتهران و به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی خاطرنشان کرد: استفاده ابزاری از ترور و دهشت افکنی برای تامین اغراض سیاسی، پلیدترین شیوه در سپهر سیاست است که منطقه و جهان را ناآرام، ناامن و بی ثبات کرده است.

وی افزود: امروز وقت آن است جهان و جهانیان بیش از گذشته به خود آیند و با اقدامات عملی و هماهنگ و به دور از استانداردهای دوگانه برای همیشه سایه شوم ترور و کشتار بی گناهان را از سر افراد بشر دور کند. جهان باید بداند و به خاطر داشته باشد که جان تمام انسان ها در همه نقاط جهان به یک میزان ارزشمند است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری مسئولیت همه کشورها و سازمان های بین المللی در این زمینه گفت: لازم است حرکتی گسترده و جهانی علیه ترور، خشونت و افراطی گری برپا شود و همه دولت ها و ملت های صلح جو بدان بپیوندند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در گذشته مطرح کرده، معتقد است راه نجات جهانیان و ممانعت از یک بی ثباتی که همه را با هم در خود فرو خواهد برد، مقابله بی امان با این بلیّه قرن و اجماع جهانی علیه افراطی گری و تروریسم و خشکاندن ریشه های فرهنگی آن است و در این زمینه همچنان آماده همراهی و همکاری در این هدف مقدس است.