همایون هاشمی:

حذف خدمات روانپزشکی از بیمه سلامت خلاف قانون است

به گزارش نویدتهران،عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه بیمه های درمانی درحال حاضر ضرر ده هستند، گفت: بیمه سلامت به لحاظ محدودیت منابع به دنبال کاهش هزینه های بالاسری است.
همایون هاشمی  با اشاره به ابطال بخشنامه بیمه سلامت درباره حذف خدمات روانپزشکی از شمول بیمه سلامت از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: شرایط بیمه ها درحال حاضر به لحاظ منابع و مصارف همخوانی نداشته و بیمه ها به نوعی ضررده هستند؛ همچنین بیمه سلامت کاملا دولتی بوده و وابسته به منابع دولت بوده و به دنبال کاهش هزینه ها است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیمه سلامت محل درآمدی خاص و ویژه ای ندارد، افزود: بیمه سلامت ناچار است برای کاهش هزینه ها و مدیریت اعتبارات برخدمات متمرکز شده و هزینه های بالاسری را کاهش می دهد؛ یا اینکه میزان خدمات ارایه شده را با منابع دراختیار تطابق می دهد.

وی تاکید کرد: یکی از مظلوم ترین بیماران و دارای مشکلات بسیارافراد و خانواده های دارای مشکلات اعصاب و روان هستند، به طورحتم بیماران دارای مشکلات روان درتامین هزینه های زندگی خود مشکلات بسیاری داشته و متاسفانه هزینه های دارویی و بستری این قبیل بیماران کمرشکن است؛ متاسفانه درجامعه ما به این دست از بیماران توجه مناسبی نمی شود، هرچند که دربرخی شرایط اقداماتی درجهت رفع نابسمانی ها انجام شده است.

هاشمی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی پیشتر در مراکز نگهداری از این بیماران خدمات موثری را با هدف کاهش آلام و دردهای این افراد ارایه داد، گفت: البته بیماران روانی مزمن و دارای مشکلات اعصاب و روان باید درمسیر بهبود بیماری خود از بیمه های درمانی استفاده کنند، زیرا این بیماران همانند بیماران خاص در اکثر کشورهای دیگر ستاره دار و ویژه محسوب شده و از یارانه های دولتی استفاده می کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با مثبت ارزیابی کردن ابطال بخشنامه بیمه سلامت درخصوص اینکه محدود کردن خدمات مورد تعهد مقرر در کتاب ارزش نسبی به بیماران روانپزشکی خلاف مصوبه هیات وزیران است، افزود: به دولت توصیه می شود از بیمه فراگیر خدمات درمانی سلامت با هدف افزایش اعتبارات با هدف ارایه خدمات مناسب تر به بیماران حمایت کند.