دبير و سخنگوي ستاد انتخابات كشور خبر داد؛

حداقل ۲۰ درصد آراء ، نصاب جديد راي آوري براي ورود به مجلس

به گزارش نویدتهران،مديركل دفتر انتخابات وزارت كشور اعلام کرد: با اصلاح قانون انتخابات مجلس در خرداد ماه سال ۹۵ ، منتخبين بايستي حداقل ۲۰ درصد از كل آراء را كسب نمايند.

سيد اسماعيل موسوي دبير ستاد انتخابات كشور در گفتگویی عنوان كرد : موادي از قانون انتخابات مجلس در تاريخ ۹۵/۳/۳ اصلاح شده و بر اساس ماده ۸ اين قانون ، در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، فرد منتخب در مرحله اول انتخابات بايد حداقل ۲۰ درصد از كل آراء را كسب نمايد.در دوره گذشته در سال ۹۴ نصاب راي آوري براي ورود به مجلس ۲۵ درصد بود؛ البته انتخابات در مرحله دوم و هم چنين مياندوره اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است .
سخنگوي ستاد انتخابات كشور در ادامه تشريح كرد : به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ملاك انتخاب منتخب، كسب بيست درصد از آراء صحيح است نه كل آراء ماخوذه آن حوزه انتخابيه. به عبارت دقيق تر، براي تجميع و اعلام اسامي منتخب يا منتخبين انتخابات، آراء نامزدها بر تعداد آراء صحيح حوزه انتخابيه تقسيم و درصدگيري خواهد شد.
موسوي در پايان افزود: مطابق قانون، در صورت تساوي آراء دو يا چند نفر از آنان ، ملاک انتخاب، قرعه است كه در جلسه مشترك هيات هاي اجرايي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت و نامزدهاي مربوطه مي توانند در اين مراسم حضور داشته باشند .