يادداشت دكتر كدخدايي؛

حال و هواي پس از انتخابات

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: انتظار مشروع اين است كه اولا همه به نتيجه انتخابات تمكين كنند و ثانيا اجازه دهند مراجع نظارتي رسيدگي كنند و قبل از رسيدگي آنها پيش داوري نكنند.

به گزارش نویدتهران، دكتر كدخدايي در يادداشتي در كانال تلگرامي خود با عنوان « حال و هواي پس از انتخابات » نوشت:

انتخابات با همه شور و حال خود وقتي تمام مي شود، تازه حرف و حديث هاي مختلف درباره اينكه چرا يكي برنده شد و ديگري بازنده شروع مي‌شود و طرفين هم از انبوهي از علل و عوامل و دلايل برنده شدن و بازنده شدن سخن مي گويند، الا آنچه بايد گفته شود.
در اين ميان آنهايي كه به هر دليل راي ندارند، علاوه بر اين نكته، مرتب نهادهاي دست اندركار انتخابات را خطاب قرار داده كه چرا غفلت كرديد، چرا كوتاهي كرديد، چرا تخلفات را رسيدگي نكرديد و ديگر چراهايي كه خيلي هم دقيق نيست.
اما انتظار مشروع اين است كه اولا همه به نتيجه انتخابات تمكين كنند و ثانيا اجازه دهند مراجع نظارتي رسيدگي كنند و قبل از رسيدگي آنها پيش داوري نكنند.
اكنون بايد باور داشت كه قانون حاكم است و هر آنچه قانون مقرر مي‌دارد همان بايد اجرا شود، فارغ از اينكه چه كسي برنده است و چه كسي بازنده! اگر چه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و در همه انتخابات مردم برنده هستند و لاغير.