اعضای هیئت رییسه فراکسیون فرهنگیان انتخاب شدند؛

حاجی بابایی رییس شد؛ میرزاده، سخنگو

به گزارش نویدتهران،اعضای هیئت رییسه فراکسیون فرهنگیان مجلس دهم مشخص و براین اساس حاجی بابایی به عنوان رئیس؛ احمدی لاشکی و فاطمه سعیدی، نواب اول و دوم و میرزاده به عنوان سخنگو انتخاب شدند.
سیدحمایت میرزاده از تشکیل فراکسیون فرهنگیان مجلس با 110 عضو و انتخاب هیات رئیسه این فراکسیون خبر داد.

بنابراین گزارش پس از برگزاری انتخابات هیئت رییسه، حمیدرضا حاجی بابایی و قاسم احمدی لاشکی و فاطمه سعیدی (نماینده تهران)، به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

همچنین سیدمهدی مقدسی و احد آزادی‎خواه نیز به عنوان دبیر اول و دوم انتخاب شدند و سید حمایت میرزاده نیز سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس دهم شورای اسلامی شد.