دقایقی پیش؛

جیرفت لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۵ ریشترجیرفت رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۴.۵
تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ در ۱۴:۰۶:۰۴
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۸-۰۴ ۰۹:۳۶:۰۴
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۵

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۸.۸۱ شمالي و ۵۷.۳۳ شرقي
عمق: ۲۵ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۴۳ كيلومتري جيرفت، کرمان
۴۷ كيلومتري درب بهشت، کرمان
۵۵ كيلومتري جبالبارز، کرمان