رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران ؛

جهت‌گیری‌ها به‌جای تربیت افراد باهوش به سمت تربیت افراد خردمند باشد

به گزارش نویدتهران،رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران در پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه اظهار کرد: بسیاری از باورها در خصوص استعدادها، بهره هوشی و روش‌های آموزشی دچار تغییر شده است لذا جهت‌گیری‌ها به‌جای تربیت افراد باهوش به سمت تربیت افراد خردمند باشد.
فریبرز درتاج در پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه اظهار کرد: تحولاتی که در سال‌های اخیر در آموزش‌وپرورش صورت می‌گیرد حاکی از انتخاب مسیر درست در تعلیم و تربیت است لذا آمارها نشان از ارتقای آموزش‌وپرورش در این سال‌ها دارد.

وی با اشاره به اینکه برای افزایش جایگاه آموزش‌وپرورش باید روی معلمان و نظام تعلیم و تربیت سرمایه‌گذاری کنیم، اظهار کرد: براساس تحقیقات بسیاری از باورها در خصوص استعدادها، بهره هوشی و روش‌های آموزشی دچار تغییر شده است لذا باید جهت‌گیری‌ها به‌جای تربیت افراد باهوش به سمت تربیت افراد خردمند باشد وآموزش‌وپرورش باید به سمت جهت‌گیری‌های جدید برود.

رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع مدارس نباید برخی مدارس آزمون ورودی برگزار کنند و یا ۵درصد بالای دانش آموزان را بگیرند زیرا این گزینش باعث تضعیف شدن مدارس دولتی می‌شود.