بهرام قاسمی:

جمهوری اسلامی ایران پیرامون امنیت خود و تعدی عناصر تروریست، معاند ، وابسته و ضد ایران مماشات نخواهد کرد

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگار الجزیره در خصوص حمله موشکی به مواضع تروریست ها در شمال عراق اظهار داشت: این انتخاب مطلوب ايران نبوده و نیست؛ اما تحرکات تروریست ها بویژه در به شهادت رساندن مرزبانان و سربازان جان بر كف ايرانی، نيروهای مسلح ايران را ناچار کرد که اقدامی تلافی جویانه ، بازدارنده و حتی بر اساس برخی اطلاعات موثق دريافت شده اقدامی پیشدستانه انجام دهند.

قاسمی افزود: امیدواریم با تمهیداتی که همه طرف ها خواهند اندیشید مرزهای مشترک در اين منطقه حساس، امن ترین و با ثبات ترین مرزها در منطقه باشد. بی شک جمهوری اسلامی ايران پيرامون امنيت خود و تعدی عناصر تروریست، وابسته و معاند ضد ايرانی با هيچکس مماشات نخواهد کرد.