وزیر امور خارجه در جمع مدیران روابط عمومی دستگاهها:

جمهوری اسلامی ایران قدرتی بالنده است

دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ظهر امروز در گردهمایی مدیران روابط عمومی سازمان ها و دستگاههای دولتی که به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور اعضای شورای هماهنگی اطلاع رسانی دولت برگزار شد، در سخنانی عوامل معنایی قدرت را مهمترین مؤلفه قدرت واقعی ایران دانست و اظهار داشت: اصطلاح قدرتِ معنایی، در برابر قدرت مادی است و مؤلفه هایی نظیر تکیه بر مردم، مقاومت آنها و استقلال طلبی، نمونه های بارز تأکید بر عوامل معنایی قدرت است که قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد.

به گزارش نوید تهران،محمد جواد ظریف با اشاره به برداشت های مختلف از قدرت سخت و قدرت معنایی، جمهوری اسلامی ایران را قدرتی بالنده و درحال ظهور توصیف کرد و افزود: باید مراقب باشیم تا نفوذ و قدرت ایران که طی بیش از سه دهه بر اساس همین مؤلفه های معنایی ایجاد و تقویت شده است، حفظ شود و در این مسیر دیپلماسی عمومی نقش مهمی ایفا می کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به نقش ارتباطات به عنوان عامل قدرت و نقشی که شبکه های مجازی می توانند در این مسیر ایفا کنند، دایره فراگیری مخاطبان در رویدادهای امروز را دایره ای جهانی خواند و افزود: درحال حاضر ارتباطات از انحصار خارج شده است؛ بطوری که یک سخنرانی در یک مسجد و یا در بانک جهانی و یا در نشستی بین المللی، دیگر قادر به انتخاب مخاطب نیستیم و همزمان همه دنیا مخاطب ما هستند و این مسأله وضعیت پیام رسانی را حساس کرده است.

وی ضمن توضیح حساسیت ها با توجه به منافع ملی کشورمان گفت: این شرایط حساس به نحوی است که اگرچه امکان انتقال دیدگاه را در دایره ای جهانی به شما می دهد اما همزمان، این انتقال باید به نحوی باشد که مخاطبان گوناگون بتوانند همان مفهومی را که مد نظر شما است برداشت کنند و این نیاز به رعایت حداقل هایی از منافع و مصالح ملی دارد و بسیار حائز اهمیت است.