رییس شورای اسلامی شهر تهران:

جلسات هم اندیشی شورا جهت انتخاب شهردار تهران در جریان است

به گزارش نویدتهران،محسن هاشمی اظهار داشت: جلسات هم اندیشی انتخاب شهردار در شورای شهر تهران تا رسیدن نتیجه برگزار می شود.

محسن هاشمی ریس شورای شهر تهران در ابتدای پنجاه و ششمین جلسه شورا با برگزاری جلسات هم اندیشی در خصوص تعیین شهردار اشاره کرد و گفت: شورای شهر در فرایند مشخصی در جلسات هم اندیشی که در خصوص انتخاب شهردار تهران برگزار می شود نسبت به انتخاب شهردار تهران اقدام خواهد کرد.