قاضی‌زاده هاشمی خبر داد:

جز سه کاندیدا شخص دیگری نسبت به محتوای مناظرات اعتراض نداشت

رئیس کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از جبران کسری زمان اختصاص‌یافته به کاندیداها در مناظرات خبر داد.
احسان قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به این سوال که احمدی نژاد خواستار فرصت برای پاسخگویی به مطالب مطروحه علیه خود در برنامه‌های تبیلغاتی کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در صداوسیما عنوان شده، گفت: ملاک در این مورد تصمیم سازمان صدا و سیما نیست بلکه این سازمان تنها یک نماینده و یک رأی در کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دارد.

به گزارش نویدتهران،نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی افزود: ضمنا در مهلتی که برای اعتراض به این موضوع در نظر گرفته شده بود فقط سه کاندیداها نسبت به محتوای مطالب مناظرات اعتراض داشتند و فرد یا شخص دیگری جز این افراد اعتراضی به کمیسیون تقدیم نکرد؛ در حالی که قانون برای اعتراض اجازه عام می‌دهد.

وی با بیان اینکه موعد اعتراض به این موضوع به پایان رسیده است، افزود: این اعتراضات باید در کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مورد طرح و بررسی و بازبینی قرار گیرد و اعضای کمیسیون در خصوص اینکه آیا پاسخگویی ضرورت دارد یا خیر؛ به چه ترتیبی پاسخگویی صورت گیرد؛ نحوه پاسخگویی چگونه باشد، اظهارنظر و تصمیم‌گیری خواهند کرد و در این مورد جلسه برگزار خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: مرجع شکایت و مقام تشخیص در خصوص این اعتراضات کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است.

کسری زمان اختصاص‌یافته به کاندیداها جبران می‌شود

رئیس کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در مورد اعتراض یکی از کاندیداها به زمان اختصاص‌یافته به خود در این مناظرات گفت: قطعا کمیسیون به این موردها رسیدگی خواهد کرد و ثانیه صحبت تک‌تک کاندیداها شمارش می‌شود و انشاءالله به نحوی جبران خواهیم کرد؛ زیرا وظیفه اصلی ما ایجاد عدالت برابری و تساوی در برنامه‌هاست که آن را نیز به نحو احسن انجام خواهیم داد.