از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد؛

جزییات دستورالعمل شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان‌ها

به گزارش نویدتهران،عباس آخوندی امضاوزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، دستورالعمل شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان‌ها را جهت اجرا ابلاغ کرد.
متن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به همراه دستورالعمل شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان‌ها به این شرح است:

با سلام

به پیوست دستورالعمل شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان‌ها جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي استان‌ها

مقدمه:

با توجه به وظايف خطير و حساس حوزه هاي استاني وزارت راه و شهرسازي ، و به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر ميان مديران حوزه هاي اجرائي مختلف ، مشورت براي حل مشکلات در استان ها ، همکاري براي تسهيل و پيشرفت پروژه ها و استفاده بهينه از منابع در دسترس ، “دستورالعمل شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي استان ها ” ، ابلاغ مي گردد .

ماده ۱

اهداف :

– ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاه های تابعه وزارتخانه در سطح استان

– ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی جهت هماهنگي ، تسهيل و پيشرفت پروژه ها

– هماهنگي مديران كل راه و شهرسازي استان ها در جهت ارتقاء عملكرد هر يك از حوزه هاي استاني سازمان ها و شركت هاي تابعه و اجراي سياست هاي يكپارچه وزارت راه و شهرسازي در بخش حمل و نقل ، مسكن و شهرسازي

– پاسخگويی به موقع به مراجع ذيصلاح و شفاف سازي در ارائه خدمات

ماده ۲

شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي استان ها :

به منظور راهبري برنامه هاي توسعه اي كوتاه مدت ، ميان مدت در حوزه هاي تخصصي حمل و نقل ، مسكن و شهرسازي ، ايجاد هماهنگي بيشتر ميان مديران بخش هاي مختلف ، مشورت براي حل مشکلات در استان ها ، همکاري براي تسهيل و پيشرفت پروژه ها ، استفاده بهينه از منابع در دسترس ، همچنين يکپارچه سازي اهداف و برنامه ها و ايجاد هماهنگي در انجام وظايف و مسئوليت هاي ادارات كل راه و شهرسازي استان ها با واحدهاي استاني سازمان ها و شركت هاي تابعه و ساير دستگا ه هاي اجرائي ذيربط ، شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي استان ها ، جهت اجراي سياست هاي يكپارچه وزارت راه و شهرسازي تشكيل مي گردد .

ماده ۳

تركيب اعضاء :

– مدير كل راه و شهرسازي استان / ( رئيس شورا )

– يكي از معاونين اداره كل راه و شهرسازي ، به انتخاب مدير كل / ( دبير )

– مديركل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان/ ( عضو )

– مديركل هواشناسي استان/ ( عضو )

– مديركل بنادر و دريانوردي ( منطقه اي ) / ( عضو )

– مديركل راه آهن استان ( منطقه اي ) / ( عضو )

– مديركل فرودگاه هاي استان / ( عضو )

– مديركل آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان / ( عضو )

– رئيس بنياد مسكن استان / ( عضو )

– سرپرستي بانك مسكن در استان / ( عضو )

– مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد ( حسب مورد )/ ( عضو )

– مدير شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در استان/ ( عضو )

– مدير شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران ( هما ) در استان/ ( عضو )

– رئيس پليس راه و راهور استان ، حسب مورد/ ( عضو مدعو )

تبصره : رئیس شورا در موارد مرتبط می‌تواند از مسئولین سایر دستگاه های اجرایی استان و یا اشخاص صاحب نظر برای شرکت در جلسات دعوت نماید .

ماده ۴

وظايف شورا :

– پيگيري سياست ها و برنامه هاي ابلاغي ستاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان ها و شركت هاي تابعه

– بهره گیری از توانمندی های اعضاء شورا در جهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله بر اساس شرح وظایف هر یک از واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان

– تعیین وظایف و تکالیف هر یک از اعضای شورا در جهت اجرای مصوبات شورا

– پیگیری و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا

– تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه در جلساتشورا

تبصره ۱ : اجراي مصوبات شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي استان ، در چارچوب قوانين و مقررات و وظايف ابلاغي ، براي تمامي زيربخش هاي وزارت راه و شهرسازي در استان ها الزامي است .

تبصره ۲ : به صلاحديد شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي استان ها ، در زمينه هاي مختلف نظير بودجه و امكانات ، قوانين و مقررات ، بررسي راهكارهاي ارتقاء بهره وري و ساير موضوعات ضروري مرتبط ، اين شورا مي تواند نسبت به تشكيل كارگروه هاي تخصصي اقدام نمايد . دبير شورا ، رياست جلسات كارگروه هاي تخصصي را به عهده خواهد داشت .

ماده ۵

وظايف رئيس شورا :

– صدور ابلاغ دبير و اعضاء شورا

– هماهنگي در جهت تحقق اهداف و فعاليت هاي شورا

– برنامه ريزي جهت تشكيل كارگروه هاي تخصصي شورا

– ارائه گزارش عملكرد دوره اي از فعاليت هاي شورا ، به حوزه وزارتي راه و شهرسازي

ماده ۶

وظايف دبير شورا :

– تشكيل جلسات شورا

– تنظيم و ارسال دعوتنامه براي اعضا ء ، پس از تأييد رئيس شورا

– جمع آوري اطلاعات و گزارش هاي واصله از فعاليت هاي واحدهاي استاني وزارت متبوع و ارائه به رئيس شورا

– ارسال صورتجلسات و مصوبات شورا براي اعضاء

– مسئوليت تنظيم ، ثبت و نگهداري صورتجلسات و مكاتبات شورا

– جمع آوري و ارائه گزارشات مأخوذه از كارگروه هاي تخصصي ، به رئيس شورا

تبصره : دبيرخانه شورا در اداره كل راه و شهرسازي استان مستقر مي باشد .

ماده ۷

ساير موارد :

– جلسات شورا قائم به حضور اعضاء شورا مي باشد .

– جلسات شورا حداقل ماهي يكبار تشكيل مي گردد .

– غيبت غير موجه هريك از اعضاء شورا در دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در طي سال ، توسط رئيس شورا به حوزه وزارتي راه و شهرسازي اعلام مي گردد .

ماده ۸

اين دستورالعمل در ۸ ماده و ۴ تبصره تنظيم گرديده است ، و از تاريخ ابلاغ براي كليه ادارات كل راه و شهرسازي استان ها و ساير واحدهاي استاني ذيربط در سازمان ها و شركت هاي تابعه ، لازم الاجرا مي باشد .