شکراله حسن بیگی تشریح کرد؛

جزئیات آمار داوطلبان انتخابات اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان تهران

به گزارش نویدتهران،رئیس ستاد انتخابات استان تهران جزئیات آمار داوطلبان انتخابات اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را تشریح کرد.

شکراله حسن بیگی با اشاره به آمار داوطلبان ثبت نامی در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان تهران اظهار داشت: مجموع داوطلبان ثبت نامی ۱۴۴ نفر داوطلب مرد است.

وی با بیان اینکه کلیه داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری با مذهب شیعه و دارای تحصیلات حوزوی هستند تصریح کرد: ۴۰ درصد از داوطلبان ایثارگر ، ۵ درصد دارای سابقه نمایندگی در ادوار گذشته مجلس خبرگان رهبری و ۳۹ درصد سابقه داوطلبی در ادوار گذشته را دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در مورد جزئیات سن داوطلبان انتخابات نمایندگی مجلس خبرگان رهبری استان تهران گفت: تعداد داوطلبان کمتر از ۳۰ سال ۱۰ نفر،۳۰ تا ۳۵ سال ۱۴ نفر،۳۶ تا ۴۰ سال ۲۶ نفر،۴۱ تا ۴۵ سال ۲۰ نفر،۴۶ تا ۵۰ سال ۱۳ نفر، ۵۱ تا ۵۵ سال ۱۴ نفر،۵۶ تا ۴۰ سال ۲۰ نفر،۶۱ تا ۶۵ سال ۹ نفر،۶۶ تا ۷۰ سال ۷ نفر،۷۱ تا ۷۵ سال ۴ نفر و داوطلبان با سن بیش از ۷۵ سال ۷ نفر است.

به گفته رئیس ستاد انتخابات استان تهران پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری استان تهران توسط مراجع ذیصلاح، داوطلبان برای سه کرسی مجلس خبرگان رهبری رقابت می کنند.