سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد:

جریمه ۲۹۸ میلیارد ریالی شرکت متخلف در شعبه بدوی آذربایجان شرقی

به گزارش نویدتهران،سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۲۹۸ میلیارد ریالی شرکتی به اتهام قاچاق در یکی از شعبه بدوی آذربایجان شرقی خبر داد.

سیدیاسر رایگانی گفت: مأمورین بازرسی گمرک جلفا در بررسی ها متوجه می شوند که یک شرکت حمل و نقل بین المللی در حمل بار ترانزیتی با اظهار نامه آجر سفالی تخلف کرده و تنها ردیف اول بار، آجر سفال بوده و بقیه بار البسه و غذای پرندگان جاساز شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پرونده متشکله این محموله برای رسیدگی به شعبه ویژه تعزیرات حکومتی شهرستان مرند ارجاع و شعبه با احضار متهمین و اخذ اظهارات آنان با توجه به محرز بودن تخلف قاچاق، متهمین را به ضبط کالاها و پرداخت ۲۹۸ میلیارد و ۱۶۵میلیون ریال جزای نقدی و تعطیلی این شرکت به مدت یکسال محکوم کرد.