سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد؛

جریمه ۴۰ میلیاردی برای ۲ خودروساز در شهر تهران

به گزارش نویدتهران،سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۴۰ میلیاردی دو شرکت خودروسازی خبر داد.

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده گران‌فروشی شرکت‌های خودرویی اظهار کرد: یکی از شرکت‌های خودرویی را از ۳ هزار تعهد به کمتر از ۳۰۰ تعهد رسانده ایم.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از شرکت‌های خودرویی ۲ هزار تعهد داشت که با هماهنگی های انجام شده اکنون کمتر از ۳۰ تعهد باقی مانده است.
رایگانی گفت: شرکت دیگری ۴ هزار تعهد دارد که پرونده آن در حال بررسی است.
وی بیان کرد: شرکت خودروسازی (…) به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال و شرکت‌ خودرو سازی دیگری به مبلغ ۲۹ میلیارد ریال در شعب تعزیرات شهر تهران جریمه شدند.