یوسف نژاد:

جداسازی‌ساختار پارالمپیک از المپیک در کشور باید به نفع معلولان تمام شود

به گزارش نویدتهران،نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس با انتقاد از کم لطفی به ورزش معلولان، تاکید کرد: جدا سازی ساختار پارالمپیک از المپیک در کشور باید به نفع معلولان تمام شود.
علی اصغر یوسف‌نژاد درباره وضعیت ورزش معلولان در کشور،گفت: برای توسعه ورزش کشور می‌بایست نگاه یکسان به ورزشکاران پارالمپیک و المپیکی‌ها داشت تا بتوان ورزش کشور را به سمت قهرمانی‌ در رشته‌های متعدد هدایت کرد و این در حالی است که متاسفانه کم لطفی نسبت به ورزش معلولان مشهود است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر نگاهی به تاریخچه ورزش معلولان و مدال‌آوری این اقشار بیندازیم، وضعیت مدال‌آوری معلولان به مراتب موفق‌تر از ورزشکاران عادی است؛ بنابراین کم لطفی به ورزشکاران معلول به هیچ وجه توجیهی ندارد.

یوسف‌نژاد افزود: جداسازی ساختار پارالمپیک از المپیک در کشور باید به نفع معلولان تمام شود؛ بنابراین الزامی است که در تخصیص بودجه‌ای، نیازهای هر دو حیطه ورزشی در نظرگرفته شود.

وی ادامه داد: ورزشکاران معلول بارها با مدال رنگارنگشان شأن جهموری اسلامی ایران را در میادین جهانی حفظ کردند و با توجه به اینکه بودجه در نظر گرفته شده برای ورزش در سال 97 مناسب است، جا دارد تمهیداتی در نظر گرفته شود که بودجه مناسبی به ورزش معلولان تزریق شود.

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس یادآورشد: روا نیست در حق ورزش معلولین در کشور کم لطفی شود زیرا در حال حاضر شاهد توجه بالاتر به ورزشکاران عادی هستیم که این امر به هیچ وجه پسندیده نیست.