همایون هاشمی:

جای خالی روانشناسان در تیم های مدیریت بحران/ حوادث بدون حضور مددکار بحرانی می شود

به گزارش نویدتهران،عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با تاکید براینکه استفاده از روانشناس اثربخشی ها درمدیریت حوادث را افزایش می دهد، گفت: استفاده از روانشناس درمدیریت بحران نیازمند تصویب قانون نیست.
همایون هاشمی درباره نبود ساختار قانونی مشخص برای حضور روانشناسان در زمان بحران،گفت: مداخلات در هر بحرانی باید توسط یک تیم پزشکی با حضور روانشناس انجام شود، در همه کشورها حسب ضرورت دربحران حتی از مددکاران و سایر گروه های فعال درمباحث روانی واجتماعی نیز استفاده می شود؛ بارها این موضوع ثابت شده که عملکردها به صورت تیمی و به کارگیری متخصصان دربحران ها اثرات روانی آن را به شدت کاهش می دهد.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی، افزود: درهرحادثه و بحرانی پیشانی و جبهه اصلی برای کمک رسانی به آسیب دیدگان تیم های پزشکی هستند، بنابراین اگر در این مسیر از روانشناسان متخصص هم استفاده شود؛ به طورحتم بازدهی و اثربخشی کار افزایش پیدا کرده و سرعت نتیجه گیری نیز بیش از پیش رشد می کند.

وی با بیان اینکه بخش روانشناسی درمدیریت بحران فوق تخصصی است، تصریح کرد: روانشناسی در حوزه صنعت، کارگری، خانواده و بخش های دیگر نیز وجود دارد، حسب شرایط و حادثه رخ داده باید از روانشناسان و تیم مددکاری نیز استفاده شود؛ البته توجه به این مورد نیازمند تصویب قانون جدیدی نیست، هرچند که در لایحه مدیریت بحران نیز دولت به این مسئله مهم توجهی نکرده است؛ اما سازمان مدیریت بحران می تواند تیم های متخصص مداخله دربحران را تامین کند.

هاشمی با تاکید براینکه سازمان مدیریت بحران براساس ضوابط قانونی می تواند یک واحد انسانی روانشناس به تیم های تخصصی درمدیریت بحران اضافه کند، گفت: خوشبختانه درحال حاضر درحوزه روانشناسی و روانپزشکی افراد توانمند بسیاری فعالیت کرده و ظرفیت های بسیاری وجود دارد، درطول ۴ دهه گذشته با وجود حوادثی نظیر جنگ تحمیلی درخصوص روانشناسی و مداخلات بحران تبحر و تجربه بسیاری بدست آمده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: روانشانسی و مشاوره یک علم فراگیر است و دربرخی شرایط با یک مشاوره مناسب می توان تصمیمات قابل قبولی اخذ کرد.