قاسمی:

جامعه بين المللي رياض را براي توقف جنگ و خونريزي تحت فشار قراردهند

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمي در واکنش به اظهارات و موضع گيري هاي ضدايراني مقامات انگليسي و سعودي در سفر محمد بن سلمان به لندن، ضمن محکوم کردن چنين همنوايي هاي غيرمسئولانه اظهار داشت: طنز جالبي است که مقامات انگليسي در ديدار با مقامات کشوري مانند عربستان سعودي که متجاوز به يمن و عامل بروز فاجعه انساني و جنايت جنگي در اين کشور است و سالهاست اصلي ترين منبع، مروج و حامي افراط گرايي، تروريسم و جنگ افروزي در خاورميانه و جهان است، اقدام به بيان چنين مواضع و اظهاراتي عليه ايران مي کنند.

وي همچنين گفت: حمايت هاي سياسي و تسليحاتي انگليس و برخي ديگر از کشورها مانند آمريکا از عربستان سعودي تهديدي عليه امنيت، صلح و ثبات کل منطقه است. اينگونه همنوايي هاي انگليس با رياض، مسئوليت اين کشور را در شکل گيري، تشديد و تداوم بحران هاي منطقه غرب آسيا سنگين تر و رسيدن به صلح و همکاري بين کشورهاي منطقه را دشوار، طولاني و پرهزينه تر مي کند.

سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: انتظار از تمام کشورهاي جهان و از جمله انگليس و بصورت کلي از جامعه بين المللي اين است که در اقدامي مسئولانه رياض را براي توقف جنگ و خونريزي در يمن و صدور انديشه هاي افراطي و تروريستي تحت فشار و بازخواست قرار دهند و منافع زودگذر اقتصادي شان را با صلح و امنيت بين المللي معامله نکنند.