ساعت16:19:51 ؛

جاسک لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۰ ریشتربندر جاسك در هرمزگان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان هرمزگان ، بزرگي ۴.۰
تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ در ۱۶:۱۹:۵۱
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۹-۱۶ ۱۱:۴۹:۵۱
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۰

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۵.۸۷ شمالي و ۵۷.۴۹ شرقي
عمق: ۱۲ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۴.۴۴+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان هرمزگان

فاصله‌ها:
۳۸ كيلومتري بندر جاسك، هرمزگان
۷۷ كيلومتري سردشت، هرمزگان
۸۲ كيلومتري سيريك، هرمزگان