جمال انصاری:

تیغ تیز تعزیرات فقط به سمت بخش خصوصى نیست

به گزارش نویدتهران،رئیس سازمان تعزیرات در جمع فعالان بخش خصوصى گفت: تمام پیشنهادات بخش خصوصى مى تواند در عملکرد مراجع نظارتى تاثیر گذار باشد اما گاهى ممکن است، تعاملات ما به سرانجام نرسد.

جمال انصاری اظهار داشت: فکر نکنم منظور بخش خصوصى از طرح مسائل امروز این باشد که مراجع نظارتى نباید حضور داشته باشند؛ حتما منظور اصلاح رفتار مراجع نظارتى با شرایط موجود است.
وی گفت: جهت گیرى سازمان تعزیرات فقط علیه بخش خصوصى نیست بلکه بخش دولتى نیز مورد بررسى قرار مى گیرند.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: هفته گذشته کارگروهى برای تعیین راهبرد اقتصاد مقاومتى تشکیل شد که قرار است اتاق بازرگانى در آن حضور مستمر داشته باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه احراز احتکار در انبارها نیازمند بررسی وضعیت ثبت و اعلام کالاهای موجود در انبارها است؛ بنابراین در این کارگروه مسئله احتکار نیز بررسى مى شود و در هر حوزه اى که حقوق مصرف کننده در خطر باشد؛ ورود مى کنیم.