محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران؛

تولید ملی نشان دهنده قدرت هر کشور است

به گزارش نویدتهران،رییس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: محور اصلی در مدیریت شهری نیز ارائه خدمت به شهروندان است وبایست نتیجه خواست رهبرمعظم انقلاب برای حمایت از تولید ملی در حوزه مدیریت شهری، در بهبود کیفیت تولید وارائه خدمت به شهروندان دیده شود .

وی در ادامه افزود: ابتدا فرارسیدن سال جدید را از طرف اعضای شورای اسلامی شهرتهران به تمامی شهروندان عزیز بویژه حاضرین در جلسه و خبرنگاران محترم رسانه ها تبریک گفته وسالی سرشار از موفقیت وسلامتی را آرزو داریم.

هاشمی تاکید کرد: محوری که رهبرمعظم انقلاب امسال بعنوان محل تمرکز وتوجه مردم ومسئولان کشور بیان کردند مساله بسیار مهم وراهبردی توجه تولید ملی است، تولید ملی که GNP شاخص آن بعنوان یکی از مولفه های مهم قدرت هر کشوری مطرح است خود نشان دهنده وضعیت بسیاری از معیارهای اساسی و نیازهای یک ملت می باشد، اشتغال، رفاه، وضعیت اجتماعی، رونق اقتصادی و سرمایه اجتماعی همه از تولید ملی تاثیر می پذیرند و فضای مثبت و استقبالی که نخبگان و مردم نسبت به این موضوع در ابتدای سال داشتند نشان می دهد که نقطه کلیدی و تاثیر گذار جامعه ما مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطر نشان ساخت: البته موضوع حمایت از کالای ایرانی تنها یک بخش از سرفصل مهم تولید ملی است، امروز بخش قابل توجهی از ارزش افزوده در جهان در تولید خدمات انجام می شود و طی دهه های اخیر نسبت ارزش افزوده تولید خدمات به تولید کالا رشد چشمگیری یافته است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: متوسط میزان اشتغال در بخش تولید خدمات چندین برابر تولید کالا است وبا پیشرفت فناوری، جهان آینده، جهان خدمات محور خواهد بود، بنابراین در موضوع حمایت از تولید ملی ، بخش خدمات نیز باید همانند کالا مورد توجه قرار گیرد ، بویژه آنکه با توسعه منابع انسانی و افزایش تحصیلات وتخصص در جامعه ایران، توانمندی های فوق العاده ای در حوزه تولید خدمات مانند خدمات فنی ومهندسی و نرم افزاری در کشور ایجاد شده است که می تواند منشا تولید ثروت برای کشور باشد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: محور اصلی در مدیریت شهری نیز ارائه خدمت به شهروندان است وبایست نتیجه خواست رهبرمعظم انقلاب برای حمایت از تولید ملی در حوزه مدیریت شهری، در بهبود کیفیت تولید وارائه خدمت به شهروندان دیده شود.

واقعیت آن است که با وجود همه تلاشهایی که در دهه های گذشته در حوزه مدیریت شهری بعمل آمده است، شاخص اصلی نظیر بهره وری نیروی انسانی وتجهیزات، اثر بخشی فعالیتها و محسن هاشمی تاکید کرد: کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان ومیزان رضایتمندی آنان با شاخص های مطلوب فاصله چشمگیری دارد و سالجاری بایست بعنوان نقطه شروع جهشی در جهت بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمت به شهروندان تلقی شود.

وی به دستور جلسه امروز که به بررسی استعفای آقای دکتر نجفی شهردار تهران اختصاص دارد اشاره داشت و گفت: این موضوع نیز در فضای مجازی و رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است.

دو رویکرد نادرست در این حوزه مطرح شده است که لازم درباره آنها توضیحاتی بیان شود:

اینکه برخی ، استعفای دکتر نجفی را ناشی از عدم حمایت شورای پنجم تلقی کرده اند و یا برخی دیگر این استعفا را بعنوان بن بستی برای مدیریت شهری عنوان نموده اند، تصورات نادرستی است.

رییس شورای شهر تهران گفت: واقعیت آن است که شورای پنجم از روزی که با اجماع رای به انتخاب جناب آقای نجفی بعنوان شهردار تهران داد تا روزی که با استعفای ایشان واصل گردید بیشترین حمایتها را از مدیریت شهری انجام داد که در طول بیست سال سپری شده از عمر شورای شهر تهران، بی سابقه بوده است.

وی افزود: طرحها ومصوباتی که در جهت قانونمندی وشفافیت مدیریت شهری در این دوره مصوب گردید وجزو افتخارات شورای پنجم می باشد نیز عموما با حمایت ونظر مثبت شهردار منتخب انجام شده است واینکه ذهنیت که استعفای ایشان ناشی از عدم حمایت یا همراهی نکردن شورای پنجم است غیرمنصفانه وبدور از واقعیت بوده است ، کمااینکه شهردار محترم در جلسات متعددی که از زمان طرح استعفا بصورت فردی وگروهی با اعضای شورا داشته اند، و احتمالا در صحبتهای امروز خود نیز تصریح می کنند ، قدردان حمایتهای شورا پنجم می باشند.

وی تاکید کرد: ذهنیت دوم نیز که استعفای دکتر نجفی را نوعی بن بست و شکست برای شورای پنجم می دانند نیز بهمین اندازه بدور از واقعیت وانصاف است.فلسفه این سخن ماندگار امام خمینی که فرمودند مجلس در راس امور است، در راس امور بودن نظرات مردم وآرا مردم بود و اگرچه در آنزمان هنوز تکلیف قانون اساسی مبنی بر تشکیل شوراهای اسلامی شهر وروستا ، محقق نشده بود اما می توان گفتند که حقیقت ومعنای سخن امام خمینی این است که “مردم و خواست مردم ، در راس امور است” و مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی که از نمایندگان مردم تشکیل می شوند ، به دلیل ارزش رای و خواست مردم جایگاه ویژه دارند وباید در راس امور واقع شوند، بنابراین هیچگاه نباید جایگاهی که آرا ونظرات مردم را نمایندگی می کند، تنزل داد و همه نهادها و دستگاهها ومسئولین دیگر بایست تابع نظر مردم باشند، سخنانی که نتیجه آن تنزل جایگاه شورای شهر ونمایندگان مردم ذیل یک مسئولیت اجرایی می شود ، در حقیقت در نظر نگرفتن جایگاه مردم می باشد.

رییس شورا خاطر نشان ساخت: از این رو با صراحت اعلام می کنیم که مجموعه بزرگ مدیریت شهری تهران، وابسته به شخص نیست وبا ماندن یا رفتن یک فرد دچار تزلزل ، بن بست و شکست نمی شود، شورای پنجم چه استعفای شهردار محترم تهران را بپذیرد و چه نپذیرد ، باید توجه داشته باشیم که جایگاه آن بعنوان تبلور رای و نمایندگی مردم، باید محفوظ بماند و نباید به گونه ای سخن بگوییم که شان وجایگاه نمایندگی مردم ، ذیل اشخاص افراد تلقی شود و مدیریت شهری دچار بی ثباتی و التهاب گردد.