توضيح روابط عمومي شوراي نگهبان درباره شبهه‌ مخالفت این شورا با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

به گزارش نویدتهران،اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان درباره شبهه مخالفت این شورا با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان توضیحاتی به این شرح ارائه کرده است.

در پي انتشار گفت‌وگوي رسانه‌اي يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تيتر «شوراي نگهبان مخالف طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان است» است، لازم به شرح است يكي از مهم‌ترين وظايفی كه قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان نهاده است، بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي از حيث مغايرت يا عدم مغايرت با احكام شرع مقدس اسلام و قانون اساسي است.
آنچه به عنوان نظرات قانوني شوراي نگهبان اعلام می‌شود، نتيجه بررسي مصوبات با توجه به معیار های قانونی این شورا است و اصولا به كارگيري الفاظي چون مخالفت يا موافقت شوراي نگهبان با مصوبات، اشتباهي برآمده از ناآشنايي گوينده با مباني حقوقي تلقی می‌شود .
اي‌كاش اين نماينده محترم، همان‌طور كه درباره مجمع تشخيص مصلحت نظام، عبارت «مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ايراداتي به اين طرح وارد كرده است» را به كار برده است، درباره شوراي نگهبان نيز از ادبيات حقوقي و قانوني بهره مي‌گرفت، نه اينكه اعلام نظر شوراي نگهبان درباره يك مصوبه در سال‌هاي گذشته را به منزله مخالفت يا موافقت با این مصوبه تلقي كند.
انتظار اين است كه رسانه ها و افراد اولا از پيش‌داوري درباره نظرات شوراي نگهبان خودداري كنند و در صورتي كه قصد اظهار نظر درباره تصمیم اين شورا را دارند، با ادبياتي حقوقي، و نه سياسي، به اظهارنظر بپردازند.
درباره «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» نيز مانند ساير مصوبات، شوراي نگهبان در موعد قانوني و بر اساس وظايف قانوني عمل خواهد كرد و همچون گذشته به منظور دفاع از حقوق مردم شريف ايران اسلامي، به پاسداري از احكام دين مقدس اسلام و قانون اساسي خواهد پرداخت.