دکتر لاریجانی پیش از عزیمت به ترکیه مطرح کرد:

توسعه کشورهای منطقه و تبادلات تجاری؛ محور اجلاس مجالس اوراسیا

به گزارش نویدتهران،رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: توسعه کشورهای منطقه و تبادلات تجاری بین کشورهای اوراسیا از ادهداف سفر به ترکیه است و پارلمان ها نیز باید تلاش کنند زمینه های این اقدام و روابط را از نظر مسیر قانونی و تعاملاتی که با دولت هایشان دارند، تسهیل کنند.
دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به ترکیه برای شرکت در اجلاس بین المجالس کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در خصوص اهداف سفر، گفت: سفر به ترکیه از امروز آغاز می شود و تا فردا شب به طول می انجامد.
رییس مجلس شورای اسلامی، افزود: این سفر به پیشنهاد و طراحی رئیس پارلمان دومای روسیه و کره جنوبی که از مدت ها پیش انجام شده مربوط می شود، بر این مبنا که کشورهای منطقه اوراسیا جلساتی با یکدیگر داشته باشند و اقتصاد و توسعه کشورهای منطقه اوراسیا را با رایزنی با یکدیگر انجام دهند.

اعضای مجالس اوراسیا به بیش از 40 کشور رسیده اند
وی با اشاره به اینکه ابتدا تعداد اعضایی که به این اجلاس پیوستند محدود بوده اما بعد از مدتی دایره آن وسیع تر شده و در حال حاضر به بیش از 40 کشور رسیده است، ادامه داد: منطقه اوراسیا یکی از مکان هایی است که باید به آن توجه کرد و اتفاق نظر بین ایران و روسیه در زمینه توسعه همکاری ها نیز در این قالب است،
دکتر لاریجانی با بیان اینکه این اجلاس، سومین اجلاس مرتبط با این موضوع است، اظهار داشت:​ ابتدا اجلاس هایی در روسیه و کره جنوبی برگزار شده و در حال حاضر نیز قرار است این اجلاس در ترکیه برگزار شود.

پارلمان های اوراسیا باید برای توسعه تبادلات تجاری تلاش کنند
رئیس نهاد قانون گذاری کشورمان در خصوص اهداف سفر، افزود: تمرکز اهداف سفر توسعه کشورهای منطقه و تبادلات تجاری بین این کشورها است.
وی با بیان اینکه پارلمان ها نیز باید تلاش کنند زمینه های این اقدام و روابط را از نظر مسیر قانونی و تعاملاتی که با دولت هایشان دارند، تسهیل کنند، ادامه داد: برگزاری این اجلاس، ایده خوبی است و اگر سامان یابد یکی از نهادهای بسیار خوب در منطقه اوراسیا می شود که می توان از آن استفاده کرد.
دکتر لاریجانی، تاکید کرد: ​از زمانی که دومای روسیه این موضوع را با ایران مطرح کرده است، ما از آن استقبال کردیم و از اولین کشورهایی بودیم که در این زمینه به صورت فعال ظاهر شده ایم.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه​ شرکت در این اجلاس فرصت خوبی است تا با رؤسای مجالس کشورهای حاضر گفتگو داشته باشیم، تصریح کرد:دیدارها و گفتگوهای ما از عصر امروز آغاز می شود و تا فردا شب ادامه خواهد داشت.