براساس اعلام بانک مرکزی؛

تورم مرداد ماه ۱۱٫۵ درصد محاسبه شد

به گزارش نویدتهران،نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۱٫۵ درصد می‌باشد.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:

– شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۳۳٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۵٫۵ درصد افزایش یافت.

– شاخص مذکور در مردادماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۴٫۲ درصد افزایش داشته است.

– نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۱٫۵ درصد می‌باشد.