دکتر جهانگیری در جلسه شورای عالی انرژی کشور تاکید کرد:

توجه به انرژی‌های نو و تجدیدپذیر ضروری است

به گزارش نویدتهران،جلسه شورای عالی انرژی کشور به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه، ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی و نیز تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی را از سياست ها و اولويت هاي كشور برشمرد و گفت: دولت براي اين منظور چارچوبي را در جهت حمايت و تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي تنظيم كرده و با وجود آنكه درآمد دولت در اين بخش كاهش پيدا مي كند اما موجب افزايش راندمان خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور افزود: لازم است براي رفع مشكلات بازپرداخت به سرمايه گذران اين بخش تدبيري انديشيده شود زيرا سرمايه گذاران با اعتماد به دولت در اين بخش ورود مي كنند و ساز و كار و نحوه بازپرداخت مبلغ معادل ميزان صرفه جويي انرژي به سرمايه گذاران و دستگاه مسئول در اين زمينه تعيين شود.
دكتر جهانگيري از رييس سازمان برنامه و بودجه خواست جلسه اي با حضور نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط در اين خصوص برگزار كند و براي تعيين ساز و كار بازپرداخت مبلغ معادل ميزان صرفه جويي انرژي به سرمايه گذاران و دستگاهي كه متولي پرداخت خواهد شد تعيين تكليف كند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به طرح موضوع هماهنگي براي صادرات برق و گاز در جلسه، خاطرنشان كرد: ايران كشوري است كه هم امكان صادرات گاز را داراست و هم ظرفيت توليد و صادرات برق را دارد كه با توجه به تاكيد رهبر معظم انقلاب در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر اينكه ايران بايد تبديل به هاب انرژي منطقه شود، لازم است موضوع صادرات برق و گاز در جلسه اي كارشناسي به دقت مورد بررسي قرار گيرد و ضمن ارزيابي همه ابعاد و جوانب موضوع، سياستي روشن و شفاف در اين زمينه تدوين گردد.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر ضرورت توجه به انرژي هاي نو و تجديدپذير و بخصوص انرژي خورشيدي، از دبيرخانه شورا خواست موضوع نحوه استفاده از انرژي هاي نو و تجديدپذير را در دستور كار يكي از جلسات آتي شورا قرار دهد تا نسبت به اتخاذ سياستگذاري هاي كلان در اين زمينه تصميم گيري شود.
در اين جلسه كه وزراي نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، روساي سازمانهاي انرژي اتمي، برنامه و بودجه و حفاظت محيط زيست و معاون علمي و فناوري رييس جمهور نيز حضور داشتند، آيين نامه بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نهايي شد.
بررسي موانع اجراي ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، بحث و بررسي در خصوص موضوع هماهنگي صادرات برق و گاز و ارائه گزارش و پيشنهادات مرتبط با اصلاح « قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي » از ديگر موضوعاتي بودند كه در اين جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.