آذری جهرمی تاکید کرد:

توانمند سازی زنان در حوزه ICT در وزارت ارتباطات در حال پیگیری است

به گزارش نویدتهران،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در کسب و کارهای مبتنی بر ICT موضوع جنسیت مطرح نیست، گفت : اگر در این چرخه زنان را نادیده بگیریم به این معنی است که ۵۰ درصد ظرفیت کشور را نادیده گرفتیم .

محمد جواد آذری جهرمی در سمینار نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توان افزایی زنان با اشاره به اینکه در عصر انقلاب صنعتی و ثمره آن اقتصاد دیجیتال، مهمترین عامل نوآوری و خلاقیت است، افزود: نوآوری و خلاقیت خمیرمایه رشد آینده دنیا است .

مهندس جهرمي با اشاره به اینکه این خلاقیت و نوآوری در ذهن جوانان و مردم است، تاکید کرد : در اصل در زیست بوم کسب و کارهای نوپا، بهتر کردن یک محصول مطرح است و به همین دلیل از هر گروهی می توانند در این حوزه فعالیت داشته باشند.

آذری جهرمی با بیان اینکه در کسب و کارهای مبتنی بر ICT موضوع جنسیت مطرح نیست، گفت : اگر در این چرخه زنان را نادیده بگیریم به این معنی است که ۵۰ درصد ظرفیت کشور را نادیده گرفتیم و این در صورتی که استفاده از ظرفیت زنان یک ضرورت در کشور است .

وی با اعلام اینکه زنان موفقی در شرکت های حوزه ICT مشغول به فعالیت هستند، افزود : فعالیت در کسب و کارهای حوزه ICT به شکلی است که زنان در کنار فعالیت در این حوزه می توانند به وظایف مادرانه خود هم بپردازند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید به اینکه باید ما این فرصت را مغتنم بدانیم، گفت : باید موانع را برای بانوان برداریم و اعتماد به نفس آنان را برگردانیم و با نگاه دین و مکتب بتوانیم در عرصه اقتصادی از آنان استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه موضوع توانمند سازی زنان در حوزه ICT در وزارت ارتباطات در حال پیگیری است، افزود : نگاه رییس جمهوری و وعده های انتخاباتی ایشان که افزایش نقش زنان در مناصب مدیریتی بود، نه برای رفع مسوولیت که به صورت واقعی انجام می شود.

آذری جهرمی تصریح کرد : در تحقیقات ما در این عرصه به موردی که خانمی اختلاس، فساد و یا تبانی کرده باشد برخورد نکردیم .

وی با تاکید به اینکه استفاده از بانوان در وزارت ارتباطات برای ویترین و شعار نیست، افزود : به تمامی معاونین و مدیران تاکید شده است که در امور مالی و اداری از ظرفیت بانوان استفاده شود .