استاندار تهران:

توانمند سازي در بافت هاي فرسوده و حاشيه نشين در دستور كار قرار بگيرد/آموزش مهارت هاي زندگي در كنار مشاوره قبل از ازدواج ضروري است

به گزارش نویدتهران،استاندار تهران گفت:حاشيه نشيني در استان تهران و وجود بافت هاي فرسوده در اطراف شهرها فضا را براي گسترش بزهكاري و آسيب هاي اجتماعي فراهم مي كند و بايد در جهت توانمندسازي اين فضاها با همكاري دستگاه هاي مسئول اقدام شود.

سيزدهمين جلسه ستاد فرهنگي و اجتماعي مديريت و ساماندهي آسيب هاي اجتماعي استان تهران به رياست محمدحسين مقيمي استاندار و با حضور محسن همداني معاون امنيتي و انتظامي استانداري،شكراله حسن بيگي سرپرست معاونت سياسي و اجتماعي استانداري ،سياوش شهريور مديركل اجتماعي و فرهنگي استانداري ، عيسي فرهادي فرماندار تهران و اعضاي ستاد برگزار شد.

استاندار تهران در اين جلسه با اشاره به ضرورت آموزش مهارت هاي زندگي در كنار مشاوره قبل از ازدواج گفت: اگر با كمك دستگاه هاي مسئول بتوانيم با آموزش ٢١ مهارت تعريف شده زندگي به جوانان،سالانه درصدي از ميزان طلاق كم كنيم كار بزرگي انجام مي شود.

وي افزود:در توجه به موضوع آسيب هاي اجتماعي همه دستگاه ها و سه قوه هم جهت هستند تا دستورات مقام معظم رهبري تحقق يابد.

مقيمي با تأكيد بر اهميت همكاري دستگاه ها با سازمان بهزيستي به عنوان سازماني حمايتي در موضوع آسيب هاي اجتماعي تصريح كرد: هر اطلاعات و كمكي از دستگاه ها لازم است براي حل آسيب ها بايد در اختيار قرار بگيرد.

استاندار تهران گفت:سازمان هاي مردم نهاد نيز نقش مهمي در كنترل و رفع آسيب هاي اجتماعي به عهده دارند و مشاوره هاي قبل از ازدواج بايد با جديت پيگيري شود.

وي ادامه داد: بهره مندي از فضاي رسانه ها به ويژه صدا و سيما و شبكه هاي اجتماعي و مشاوره به دانش آموزان در مدارس فرصت خوبي براي طرح اهميت مشاوره قبل از ازدواج فراهم مي كنند.

مقيمي با بيان اينكه آموزش مهارت هاي زندگي در زمان به موقع ، اثرات مثبتي در زندگي جوانان دارد گفت:خيلي از طلاق ها به دليل نداشتن درك مشترك نسبت به وظايف در ميان زوجين اتفاق مي افتد.

استاندار تهران به نقش مؤثري كه روحانيون در گفت و گو با مردم دارند اشاره كرد و افزود: ٣٥٤ سراي محله از سوي شهرداري تهران ايجاد شده است كه روحانيون مي توانند در آنها مشاوره هاي مؤثري در بخش هاي مختلف ارائه دهند.

وي كانون هاي فرهنگي و اجتماعي مساجد را فرصت خوبي براي مشاوره و آموزش مهارت زندگي دانست و تصريح كرد: حاشيه نشيني در استان تهران و وجود بافت هاي فرسوده در اطراف شهرها فضا را براي گسترش بزهكاري و آسيب هاي اجتماعي فراهم مي كند و بايد در جهت توانمندسازي اين فضاها با همكاري دستگاه هاي مسئول اقدام شود.

مقيمي در پايان بر آموزش مهارت هاي زندگي از دوران پيش دبستاني تا دبيرستان در مدارس تأكيد كرد.