توییت وزیر امور خارجه در آستانه نشست شورای حکام آژانس:

توافق در دسترس است اگر آمریکا و سه کشور اروپایی واقع‌بین باشند

به گزارش نویدتهران،دکتر امیرعبداللهیان در آستانه نشست شورای حکام آژانس در توئیت خود نوشت:

اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی در IAEA روش تهدید را دنبال کنند، مسئول همه عواقب آن هستند.
با جوزف بورل در مورد مذاکره برای لغو تحریم‌ها و چگونگی ادامه آن رایزنی کردیم.
ما از توافق خوب، قوی و پایدار استقبال می‌کنیم. توافق در دسترس است اگر آمریکا و سه کشور اروپایی واقع‌بین باشند.