توئیت دکتر ظریف پس از اقدام تلافی جویانه و دفاعی ایران طبق منشور ملل متحد

به گزارش نویدتهران، دکتر ظریف پس از اقدام تلافی جویانه و دفاعی ایران طبق منشور ملل متحد درتوئیت نوشت:
” ایران اقداماتی متناسب برای دفاع از خود ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد را اتخاذ و به پایان رساند و پایگاهی که از آن حمله مسلحانه بزدلانه علیه شهروندان و مقامات ارشد ما انجام شده بود را هدف قرار داد. ما به دنبال تشدید تنش یا جنگ نیستیم ولی در برابر هرگونه تجاوزی از خود دفاع خواهیم کرد.”