رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خبر داد:

تهیه پیش‌نویس الزامی کردن آموزش در کمیسیون‌های دولت

به گزارش نویدتهران،رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از تهیه پیش‌نویسی در کمیسیون‌های دولت به‌منظور الزامی کردن آموزش خبر داد و اظهار کرد: در قانون حمایت از حقوق کودک الزاماتی برای اولیایی دانش‌آموزانی که بیسواد هستند، پیش‌بینی‌شده است.
علی باقرزاده به گروه سنی جمعیت تحت پوشش سازمان نهضت سوادآموزی اشاره و اظهار کرد: سه گروه سنی ۱۰تا ۱۹، ۱۰تا ۲۹سال و ۱۰تا ۴۹سال را تحت پوشش‌داریم که این گروه‌های سنی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشته است.

وی با اشاره به وضعیت سوادآموزی طبق آخرین سرشماری ادامه داد: نرخ باسوادی در گروه سنی ۱۰تا ۱۹، ۹۸/۲درصد برآورد شده است و تعداد بی‌سوادان این گروه ۱۹۰هزار و ۵۰۰است، در گروه سنی ۱۰تا ۲۹سال، نرخ باسوادی ۹۷/۳درصد و تعداد بیسوادان ۶۶۸هزار و ۸۰۰نفر است و در گروه سنی ۱۰تا ۴۹سال درصد باسوادی ۹۷/۴و تعداد بیسوادان ۲میلیون و ۶۹۲هزار نفر است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی تصریح کرد: نرخ باسوادی برای اتباع خارجی در کشور ۶۷/۴درصد است و تعداد بی سوادان این گروه ۶۰۰هزار نفر تخمین زده است و اتباع افغانی بالاترین نرخ بی‌سوادی رادارند.

باقر زاده ادامه داد: اگر تعداد اتباع را از کل آمار‌ سوادآموزی کم کنیم، در گروه سنی ۱۰تا ۴۹سال نرخ باسوادی بیش از ۹۵درصد می‌شود البته اکنون نرخ سواد در ۱۲استان بالای ۹۷و در ۸استان بالای ۹۸درصد است.

وی بیان کرد: طی سال‌های ۹۱تا ۹۵ نرخ رشد عمومی باسوادی حدود ۲/۸۵درصد اعلام شد؛ در حالی طبق میانگین ۱۵ساله جهانی رشد باسوادی یک درصد بوده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره وضعیت سوادآموزی زنان با اشاره به اینکه وضعیت بدی در این حوزه نداریم، اظهار کرد: سخت‌ترین مدل را برای تعیین بیسوادی اعمال می‌کنیم بر همین اساس معمولاً در خود اظهاری‌ها مردم خود را دست‌کم می‌گیرند و باوجودی که سواد خواندن و نوشتن دارند، اما خود را بی‌سواد اعلام می‌کنند چراکه معیار سواد فرق کرده است.

باقر زاده درباره نرخ بی‌سوادی در کشور بیان کرد: طبق شاخص سواد در گروه سنی ۶سال به بالا آمار کل بی‌سوادان ۸میلیون و ۸۰۰هزار نفر است و باید به این موضوع توجه کرد که حدود ۶میلیون نفر طبق شاخص جهانی سواد بالای ۵۰سال هستند که در جامعه هدف ما جای نمی‌گیرند.

وی بابیان اینکه موانعی در حوزه سوادآموزی داریم، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل این است که از ابتدای انقلاب تاکنون تقاضای اجتماعی برای سوادآموزی کم است و بیسوادان بسیار سخت داوطلبانه برای سوادآموزی اقدام می‌کنند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بابیان اینکه یادگیری موضوعی انتخابی است، ادامه داد: بیسوادی بیش از آنکه معضلی آموزشی باشد، مسئله‌ای اجتماعی است و باید در حوزه اجتماعی برای ساماندهی به بی‌سوادی وارد عمل شویم.

وی به تشریح راهکار‌هایی برای کاهش آمار بیسوادی پرداخت و بیان کرد: نخستین مسئله الزام‌آور کردن سوادآموزی است و در این حوزه باید آموزش را آمیزه‌ای از حق و تکلیف هر فردی در جامعه بدانیم و بر الزامی بدون این موضوع تأکید کنیم و اکنون بسیاری از کشورها این شرایط را دنبال کردند.

باقر زاده از تهیه پیش‌نویسی در کمیسیون‌های مربوطه دولت به‌منظور الزامی کردن آموزش خبر داد و گفت: این کار را فعلاً کلید زدیم همچنین در قانون حمایت از حقوق کودک الزاماتی برای اولیایی دانش‌آموزانی که بیسواد هستند در نظر گرفته است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اظهار کرد: اجباری شدن سوادآموزی بسیار مهم است و به بار مالی این موضوع توجه نمی‌کنیم همان‌طور که اکنون و هرساله حدود ۲۸هزار اتباع خارجی و بیش از ۳۰۰هزار دانش‌آموز در مدارس تحت آموزش رایگان قرار می‌گیرند.