قاسمی ضمن محکومیت حادثه تروریستی نیویورک؛

تنها راه ریشه کنی تروریسم برخوردی جدی توام با صداقت و شفافیت همه کشورهاست

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه ضمن محکومیت حادثه تروریستی روز گذشته در منهتن نیویورک و ابراز تاسف از وقوع این حادثه و همدردی با خانواده قربانیان آن، گفت: اتخاذ تاکتیک هجوم و کشتار شهروندان بی گناه و بی دفاع در خیابان ها و اماکن عمومی، بیانگر میزان قساوت، بی رحمی و وحشیگری گروه های تروریستی همچون داعش است که نشان داده اند پایبند به هیچ قاعده و اصول اخلاقی و انسانی نیستند. مردم ایران به عنوان یکی از قربانیان تروریسم هرگاه چنین حوادثی در یکی از کشورها رخ می دهد، خاطرات تلخ آنها از اینگونه حوادث زنده می شود.

قاسمی افزود: به اعتقاد ما ریشه پدیده شوم، غیرانسانی و بی رحم تروریسم، سیاست و رویکردی است که در مقاطعی، آمریکا و متحدان آنها در منطقه خاورمیانه برای ایجاد، پرورش، حمایت و استفاده ابزاری از این گروه ها در پیش گرفتند و این گروه ها را وسیله ای برای تحقق اهداف و منافع خود در بی ثبات ساختن کشورها قرار دادند و تنها راه ریشه کنی آنها نیز برخوردی جدی توام با صداقت و شفافیت همه کشورهاست.‌