مدیر کل سیاسی وزارت کشور:

تمرین کنیم که با گفت و گو مشکلات خود را حل کنیم

به گزارش نویدتهران،مدیر کل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه احزاب بیشتر در سطح کنش گری اقدام می کنند گفت: انتظار ما این است که احزاب تحلیل سیاسی ارائه کرده و در تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها مشارکت کنند.
بهرام سرمست در نشست فصلی امروز خانه احزاب در وزارت کشور با اشاره به اینکه دولت رویکرد مثبتی نسبت به خانه احزاب و منشور گفت و گوی سیاسی دارد اظهار کرد: دولت ترجیح می دهد مسائل کشور را با کمک نهادهای مدنی حل کند تا از این رهگذر، با جامعه توده ای و سیال که قابلیت پیش بینی ندارد، مواجه نشویم.
وی همچنین افزود: خانه احزاب، مکانیسمی برای گفت و گو میان احزاب طراحی کند زیرا ما باید تمرین کنیم که با گفت و گو مشکلات را حل کنیم.
سرمست بابیان اینکه کارویژه احزاب میانجیگری و حل منازعات میان جامعه و حکومت، اجماع نظر و تبیین منافع ملی، ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی است خاطرنشان کرد: اگر جایگاه احزاب به درستی تبیین می شد و احزاب کارکرد اصلی خود را ایفا می کردند، شاهد اعتراضات بدون سازماندهی و خرابکارانه در کف خیابان ها نبودیم.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: در اعتراضات اخیر، برخی رقبای دولت دنبال سیاه نمایی علیه دولت بودند اما بعد 3_4 ساعت از شروع اعتراضات، سطح مطالبات از دولت به سطح حاکمیت رفت. البته باید به فال نیک بگیریم که همه جریان های سیاسی به وفاق و انسجام رسیدند.
سرمست همچنین با اشاره به برگزاری جلسات وزارت کشور و احزاب در مقطع اعتراضات گفت: یکی از نتایج آن جلسه ها، تهیه منشور گفت و گوی سیاسی بود که وزیر کشور، این منشور را به همه استان ها ابلاغ کردند. و البته این جلسات باید ادامه یابد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: احزاب باید اعتراضات اخیر را تحلیل کنند و با تحلیل های خود به تصمیم گیران کمک کنند.
سرمست با اشاره به اینکه وزارت کشور در راستای اصلاح برخی ساختارهای حقوقی اقدام کرده است تصریح کرد: در حال تهیه پیش نویس لایحه مربوط به اصل 27قانون اساسی و اصلاح آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات قانونی هستیم و در این راستا از احزاب و قوای مختلف هم دعوت کرده و نظرات آنها را جویا شده ایم. این اقدامات ما در راستای تسهیل گری و گشایش در بیان خواسته های عمومی است.
سرمست با اشاره به اینکه جلسات کمیسیون ماده 10احزاب به صورت منظم برگزار می شود تصریح کرد: در راستای اجرای ماده 22قانون احزاب و تطبیق احزاب موجود با قانون جدید، انتظار داریم که تا 14خرداد97 ، همه احزاب کنگره خود را برگزار و شورای مرکزی منتخب کنگره را معرفی کنند.
وی در پایان گفت: وزیر کشور و معاون سیاسی وزیر در حال پیگیری یارانه احزاب هستند و امیدواریم سازمان برنامه و بودجه به قول خود در این زمینه عمل کند.