نوبخت:

تمام اعتبارات مورد نياز طرح‌هاي استان كردستان‌ تأمين مي‌شود

به گزارش نویدتهران،معاون‌ رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه اتصال استان‌هاي غربي به شبكه راه‌آهن از مهم‌ترين برنامه هاي دولت دوازدهم است، گفت: براي تحقق اين هدف همه اعتبار مورد نياز پروژه راه‌آهن همدان – سنندج تامين مي‌شود.

دكتر محمدباقر نوبخت در فرودگاه سنندج در جمع خبرنگاران ضمن ابلاغ سلام رئيس جمهور و هيات دولت به مردم كردستان اظهار داشت: زيرساخت هاي حوزه حمل و نقل از مسايلي است كه بايد در اين استان مورد توجه جدي باشد.

وي اضافه كرد: راه آهن به عنوان يكي از بخش هاي زير ساختي حوزه حمل و نقل اين استان در قالب طرح اتصال ريلي استان هاي غربي به مركز كشور در حال اجراست و هم اكنون در استان كرمانشاه محقق شده و در كردستان نيز در قالب سه قطعه در دست احداث است.

دكترنوبخت كه به مناسبت هفته دولت به اين استان سفر كرده است، افزود: اين طرح در قطعه دوم خود نيازمند تملك اراضي براي ريل گذاري است كه در اين سفر سعي مي‌شود علاوه بر بازديد، مقدمات تخصيص تمام اعتبارات مورد نياز آن نيز فراهم شود.

معاون رئيس جمهوري يادآور شد: تمام اعتبارات در خصوص تملك اراضي مسير ريل گذاري خط اهن همدان – سنندج تا آخر شهريور از سوي سازمان برنامه و بودجه تخصيص داده مي‌شود.

وي اجراي كريدور شمال – جنوب را از ديگر طرح هاي اولويت دار دولت تدبير و اميد در تامين زيرساخت حمل و نقل كشور دانست و تاكيد كرد: سازمان برنامه و بودجه سعي مي‌كند اعتبارات مورد نياز اين طرح در محدوده استان كردستان را بطور مناسب تخصيص دهد.

دكترنوبخت اظهار كرد: تامين آب شرب و كشاورزي شهرهاي استان كردستان از محل سدها از ديگر مواردي است كه امروز در اين سفر مورد برسي قرار مي گيرد.

وي در خصوص برنامه هاي دولت براي رفع مشكلات اشتغال استان گفت: دولت در سطح كشور براي حل اين مشكل ۱۲ برنامه را در دست قرار داده كه توسعه ساخت و سازها در بخش مسكن از جمله آن است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: براي اين منظور ساخت ۵۰ هزار واحد مسكوني در روستاها، ۵۰ هزار واحد مسكوني حمايتي در شهرها و احياي ۱۰۰ هزار واحد مسكوني در بافت فرسوده از جمله اين موارد است كه با تسهيلات دولتي به سرانجام مي رسد.

وي يادآور شد: به همين منظور در اين سفر طرح احياي بافت فرسوده كه در استان كردستان گنجانده شده نيز مورد بازديد قرار مي گيرد.

دكترنوبخت در خصوص تامين اعتبار طرح هاي مصوب سفرهاي استاني رئيس جمهور نيز گفت: در اين سفرها ۲۶۰ هزار ميليارد ريال اعتبار براي طرح ها مصوب شد كه سازمان برنامه و بودجه تاكنون ۳۶۰ هزار ميليارد ريال آن را تامين اعتبار كرده است.

معاون رئيس جمهوري افزود: براي طرح‌هاي استان كردستان تنها در سال گذشته بيش از ۱۰ هزار ميليارد ريال اعتبار تخصيص داده شده است.

وي تاكيد كرد: اين قول را مي دهم كه تمام اعتبارات مورد نياز طرح هاي استان كردستان از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور تامين شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين سفر از طرح راه آهن سنندج – همدان، طرح جديد گردنه صلوات آباد (باند دوم همدان – سنندج)، سامانه انتقال سد قوچم، پروژه بازآفريني ناحيه منفصل نايسر و كنار گذر سنندج بازديد مي‌كند.