جهت ارتباط با ما از طریق رایانامه وشماره تلفن ذیل اقدام نمایید.

ارتباط با مدیرمسئول: ghoolizadeh@navidetehran.ir
ارسال خبر:               news@navidetehran.ir

روابط عمومی:        info@navidetehran.ir

تلفن تماس: ۰۹۱۹۸۱۷۸۷۳۹

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما